Tevreden gezichten van onze ‘partners’ (business owners) tijdens de laatste review over het 3e kwartaal. Hieronder enkele highlights per waardestroom.

 

Waardestroom Allocatie en Reconciliatie

Volle tevredenheid over de implementatie van Grip op Testdata. Het Grip op testdata-project heeft zich hoofdzakelijk gericht op de toepassing van productie- en pseudonieme data ten behoeve van onze test werkzaamheden. Testen met productiedata is in principe niet toegestaan en dient altijd aangevraagd te worden conform de beschreven processen. Het testen met pseudonieme data moeten we tevens altijd kunnen verantwoorden, hiervoor dient dan ook altijd het proces gevolgd te worden. We hebben aantoonbaar de risico’s op het gebruik van pseudonieme testdata geminimaliseerd. De herleidbaarheid en versleuteling van de pseudonieme testdata zijn gevalideerd en de governance, processen en controls zijn ingericht en geborgd in de EDSN-organisatie.

Verder zijn de werkzaamheden voor Allocatie 2.0, Tranche 2 in voorbereiding, draaien de reguliere applicaties stabiel en zien we een goeie instroom van vaste collega’s.

 

Waardestroom Levering

We zien dat het KBS-team goed op stoom is. De doorlooptijden van tickets zijn verlaagd, het toevoegen van CSP-functionaliteit is voorbereid en de beveiliging van de systemen krijgt aandacht.

 

Waardestroom Data & Digital Services

Tevredenheid over de realisatie van de Autorisatievoorziening en de Generieke Datadeelfunctionaliteit. In augustus is er een demo gegeven bij MFFBAS. De reacties waren positief, partijen kunnen nu via MFFBAS deelnemen en use cases (laten) uitvoeren.

System operations is erg blij met de registratietool voor zonnepanelen tot 1 MW. Inmiddels zijn er meer dan 2 miljoen registraties. Een gezamenlijke online campagne van de netbeheerders gericht op meer registraties is succesvol. 

 

_____________________________________________

Bekijk ook andere berichten uit de nieuwsbrief: