Er zijn weer genoeg resultaten besproken tijdens de laatste sprintreview. Hieronder een overzicht.

 

Waardestroom: Allocatie en Reconciliatie

We zijn tevreden over de voortgang op de grote dossiers, namelijk stabiliteit en betrouwbaarheid handhaven. De insourcing van vaste medewerkers loopt voorspoedig. Dit versterkt de onafhankelijkheid van EDSN. Er is goeie voortgang op het vlak van dataontsluiting via het CIA. Onze besparings- en kostendoelstellingen worden gehaald. En we kunnen steeds vaker functionaliteit via beheerreleases beschikbaar stellen. Simulatie is hier een voorbeeld van.

Wat is er dan allemaal live gegaan?

Allocatie 2.0
Tranche 1
Succesvol live per 19 maart, duale fase is afgerond

Tranche 2
De realisatie van tranche 2 functionaliteiten loopt conform marktafspraken.

De simulatiefunctionaliteit is live
Het doel van het project ‘Simulatie-effecten nieuwe profielallocatiemethode’ (‘Simulatie’) is om vóór de livegang van Tranche 2 inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van de nieuwe methode voor toewijzen van volumes voor geprofileerde aansluitingen. Hiermee kunnen Balance Responsible Parties hun financiële risico’s beperken door hun forecasts aan te passen, zowel voor balancering van portfolio’s kort na livegang als voor het innemen van langeretermijnposities. Daarnaast verkrijgen regionale netbeheerders ervaring en inzicht in de te verwachten allocatieresultaten vanaf de livegang van Tranche 2. Deze livegang brengt ons dus weer een stapje dichter bij een flexibel en toekomstbestendig energiesysteem dat kijkt naar daadwerkelijk gemeten energieverbruik.

Centraal ontsluiten C-ARM data
Door C-ARM gegevens naar een centrale omgeving te ontsluiten en van daaruit beschikbaar te stellen worden verschillende toepassingen mogelijk. We zijn gestart met de dataverlading.

Centraal operationeel inzicht in ARM-processen
Hiermee wordt het mogelijk om operationeel inzicht in de ARM-processen te centraliseren. De focus ligt op het naar productie brengen van de applicaties Tableau en SnowFlake. Dit zijn software-applicaties die data inzichtelijk maken. Onze gebruikers zijn enthousiast over deze inzichten. Dit dashboard wordt ontwikkeld samen met de gebruikers en geeft goed inzicht in de ARM processen.

Run & Grow
Hier verbeteren we continu het werk in de waardestromen. Deze periode zijn er 3 epic owners bijgekomen. Een belangrijke stap om verder te groeien in onze agile way of working.

 

Waardestroom: Levering

Allocatie 2.0 en de migratie van GDS Schiphol waren 2 belangrijke onderwerpen in de afgelopen PI, evenals het verhogen van onze beveiligingsgraad van ons berichtenverkeer. In onze Klant Bedieningsstrategie proberen we inzicht te krijgen in de weeffouten in de sector. Daar ontstaan ophopingen in de tickets. Hoe meer inzicht we daarin krijgen, des te beter we daar kunnen werken aan verbeteringen. Verder zijn we de teams steeds meer aan het aanvullen met nieuwe mensen. Dat gaat de goede kant op.

Wat hebben we dan opgeleverd?

Allocatie 2.0, tranche 2
Realisatie van diverse features richting tranche 2 livegang voor april 2023.

Migratie Schiphol
Faciliteren van derdentoegang GDS Schiphol (voor een goed functionerende vrije energiemarkt). Met als doel het oplossen van de de incompliancy tussen Enexis en Schiphol. Zie ook het uitgebreide bericht hierover.

DNSSec
In het centrale landschap van EDSN is het gebruik van DNSSec geactiveerd. Hiermee is de beveiligingsgraad van het berichtenverkeer met het centrale landschap verhoogd.

Doorontwikkeling gezamenlijke serviceprocessen via Partners in Energie
Via Partners in Energie versimpelen en uniformeren we de processen bij de netbeheerders. Speciale aandacht daarbij is de registratie van Non Conformiteit en overzetverhoudingen.

We blijven zowel EDSN als RNB collega’s ontwikkelen met trainingen om bijvoorbeeld de ticketafhandelingen te verbeteren.

KV interacties: Voor marktpartijen is er nu meer inzicht in details van ‘slimme meter storingen’ en het disputenproces is inzichtelijk gemaakt. Verder is er een tijdelijke werkgroep Meterwissel gestart.

Door middel van dashboards met actuele data kunnen teamleiders van de RNB’s nu meer sturen op kwaliteit. En is er verbetering in de samenwerking met marktpartijen door de rapportages die gedeeld worden.

Run & Grow
Hier verbeteren we continu het kanaal via en de diensten op Partners in Energie en de applicaties in onze waardestroom. Speciale aandacht hierbij is dat we een grote stap hebben gezet in de geautomatiseerde controle op code kwaliteit, privacy en security en beveiliging.

 

Waardestroom: Data & Digital Services

Ook in deze waardestroom genoeg opgeleverd afgelopen periode.

Wat hebben we dan opgeleverd?

Datadelen
Succesvolle integratie van componenten/bouwblokken t.b.v. toestemmingsvoorziening en daarmee de mogelijkheid om laagdrempelig data uit te wisselen binnen de energiesector maar ook in de toekomst cross-sectoraal.

System operations
Gerealiseerd: er is overeenstemming met de RNB’s over de definitieve BC en D Api’s; Er is voldoende voortgang op die Api’s. Wel zijn de livegangen voor Registratie en Raadpleeg herpland naar augustus 2022.

Meetdataketen
Er is een nieuw team gestart voor de opschoning van Individuele Slimme Meter Allocatie (iSMA).
Voor Allocatie 2.0 is voor de Simulatie een API opgeleverd en live gegaan. Hiermee zijn de Dynamische profielfracties (tenminste maandelijks) beschikbaar voor de markt. Het alternatief voor de P4 teststraat is werkend. De oude teststraat gaat binnenkort uit.

IT Foundation
We blijven zoeken naar besparingen op onze ‘running costs’ en vergroten van wendbaarheid door uitfaseren van Service Integratie Voorziening (SIV) en vervangen door nieuwe opzet.
Onze ‘beheer footprint’ is verlaagd door ‘self-service’ en ‘managed hosting’ oplossingen in te voeren. Daarnaast ontwerpen we steeds meer via het principe “security en compliance by design”. Hierdoor zijn we sneller compliant.

Innovatie/Data analyse
We hebben een bijdrage geleverd aan het evalueren van OPA/Styra. Daarnaast is er een opzet gemaakt voor de pilot van hoe je meterstandvalidaties kan gebruiken binnen het afsprakenstelsel. Er is onderzoek gedaan naar een alternatief voor iDIN en we zijn bezig met een vervanging voor de eHerkenningsoplossing voor de registratie van marktpartijen.

Tot slot is een rapportage aangeleverd aan de domeinraad K&M m.b.t. inzicht hoe de nieuwe diensten gebruikt worden. Met die inzichten kunnen zij verbeteringen doorvoeren.

 

_____________________________________________

Bekijk ook andere berichten uit de nieuwsbrief: