Nieuw IT landschap in gebruik

Onlangs is een belangrijke stap gezet in ons IT-landschap. In geleidelijke stappen heeft de uitfasering plaats gevonden van de applicatie Layer 7 en is het nieuwe IT Foundation Platform (Integratie & IAM) in gebruik genomen.

Naast dat het Layer 7 platform een zeer kostbare applicatie was, paste het ook niet meer binnen de architectuurvisie van EDSN. Bij het ontsluiten van data naar een leverancier of netbeheerder was altijd de tussenkomst van het team IT Foundation nodig. Waar met 22 zelfstandige teams gewerkt wordt, moest dat nodig anders.

Het ‘grote’ Layer 7 is uit elkaar getrokken en in vier stukken verdeeld met als doel een gemakkelijk aanpasbaar API-platform te lanceren. Op basis van self service zijn de bouwblokken te gebruiken door de teams.

Bij het proces waren de marktpartijen nauw betrokken. Een groep van 21 marktpartijen heeft in een acceptatie-omgeving uitvoerig kunnen testen. Met deze bevindingen is verder ontwikkeld.

Het resultaat: ongeveer 150 marktpartijen en ± 20 API’s zijn onlangs succesvol en nagenoeg zonder problemen omgezet naar het nieuwe integratie-landschap. Daarnaast hebben we alle implementaties over de volle breedte gestroomlijnd. De teams binnen EDSN kunnen nu zonder tussenkomst van het team IT Foundation zelf aan de slag; een mooie mijlpaal!

 

_____________________________________________

Bekijk ook andere berichten uit de nieuwsbrief: