Ons verhaal

‘Wij laten de energiemarkt beter functioneren, voor iedereen!’

Sleutelrol in de energiemarkt

In Nederland verrijst een nieuw energielandschap waarin we overschakelen van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Duurzame opwekking uit zon, wind, water, bodem en biomassa gaat gepaard met de groeiende elektrificatie van onze energievoorziening. Het toenemende aantal zonnepanelen, windmolens, elektrische auto’s en warmtepompen veroorzaakt steeds grotere schommelingen op het energienet. Om onze energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden, moet de energiemarkt slimmer worden georganiseerd.

Slimmer samenspel

Door alle veranderingen in de energiesector ontstaat een dynamisch netwerk van centrale en lokale energieopwekkers, grote en kleine energieverbruikers en data genererende elektronica. Zo raken wij steeds meer met elkaar verbonden. De energiebehoefte – wie wat wanneer nodig heeft – wordt onvoorspelbaarder. Het opvangen van toekomstige pieken en dalen vraagt om een effectiever samenspel tussen netbeheerders, producenten, leveranciers én verbruikers. Een samenspel dat mogelijk wordt in een energiemarkt waarin de slimme uitwisseling van data centraal staat.

Stapsgewijs centraliseren

Om dit te realiseren hebben de zeven regionale netbeheerders in Nederland hun krachten gebundeld. Zij zijn de schatbewaarders van data uit de meetketen, cruciaal voor het afstemmen van vraag en aanbod van energie. Deze gegevens worden beheerd in zeven verschillende regio’s, in zeven verschillende systemen en in zeven verschillende ‘dialecten’. Sinds 2013 werken de netbeheerders samen met Energie Data Services Nederland (EDSN) aan het stapsgewijs verenigen van de groeiende stroom aan marktdata op één locatie, in één taal en binnen één centrale ICT-infrastructuur.

Vrije marktwerking

Als neutrale partij ontwikkelt EDSN in opdracht van de netbeheerders één centraal energiedatacentrum voor alle marktpartijen. Hiermee kan EDSN energiebedrijven in Nederland gelijke toegang bieden tot dezelfde actuele en eenduidige marktinformatie. Een proces dat in 2013 is gestart met het Centrale AansluitingenRegister (C-AR) en de komende jaren wordt uitgebreid met nieuwe sleuteldata. Door deze gegevens uniform, transparant en veilig te beheren en te ontsluiten, stimuleert EDSN een vrije marktwerking. Marktpartijen krijgen zo de ruimte om de netcapaciteit in balans te brengen met de stijgende marktdynamiek. Daar profiteren we allemaal van.

Uniform faciliteren

Komende jaren zet EDSN een belangrijke stap naar een betere marktfacilitering met de uitrol van het programma Centralisatie ARM (C-ARM). Hierbij centraliseren we de data van belangrijke kernprocessen van het netbeheer – allocatie, reconciliatie en meetdata – in één systeem. Dankzij de actuele inzichten in deze geanonimiseerde verbruiksgegevens kunnen marktpartijen effectief gaan inspelen op de wisselende energiebehoeftes van de toekomst. Het centraal beheren en uniform beschikbaar stellen van deze data gaat een sleutelrol spelen in de snel innoverende energiemarkt.

Ruim baan

EDSN ontwikkelt zich tot een drijvende kracht in de informatievoorziening van de energiemarkt. Dat doen we in opdracht van en in nauwe samenwerking met de netbeheerders. Met een slagvaardige organisatie en een groeiend team van gedreven professionals ontwikkelen we een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur waar iedereen van profiteert. Deze centrale systemen besparen de maatschappij niet alleen veel kosten, maar bieden ook de nodige flexibiliteit voor toekomstige innovaties. Hiermee geeft EDSN de energietransitie en daarmee ook de verduurzaming van Nederland ruim baan.