Onze projecten

“EDSN is verantwoordelijk voor een optimale en veilige uitwisseling van energiedata; zo kunnen partijen in de Nederlandse energiemarkt hun klanten helpen. Steeds beter, steeds sneller. Dat maakt werken bij EDSN zo boeiend en zingevend.”
Mike Venema, Programma Manager

Centralisatie ARM

Momenteel realiseren we een nieuw gecentraliseerd systeem en de uniformering van de huidige processen rond Allocatie, Reconciliatie en Meetdataperiodiek ten behoeve van de regionale netbeheerders. Met het Programma Centralisatie kan het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen beter op de veranderende markt worden afgestemd en helpen wij de energiemarkt succesvol te zijn. De financiële impact op jaarbasis van deze processen loopt in de miljarden euro’s en is daarmee hoog kritisch voor de regionale netbeheerders. De korte animatiefilm over dit ambitieuze project in de energiemarkt legt het project Centralisatie ARM goed uit.

Sector Release

Jaarlijks wordt in de Nederlandse energiesector door middel van de Sectorrelease een pakket aan sector brede wijzigingen van marktafspraken ingevoerd. Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving in de energiesector of ontstaan zijn vanuit een behoefte naar een nieuwe of gewijzigde functionaliteit. Een substantieel aantal van deze wijzigingen wordt door EDSN in de centraal beheerde systemen van de Nederlandse energiemarkt getest en gerealiseerd. In de sector release 2016 bevinden zich bijvoorbeeld wijzigingen om de data van de slimme meter in te zetten en zodoende allerlei innovatieve toepassingen voor de consument mogelijk te maken.

Ruilverkaveling

De overheid wil het terrein van de netbeheerder langs de provinciale grenzen beter organiseren; sommige netbeheerders beheren nu namelijk een klein gebied buiten hun eigen netwerkgebied en buiten de provinciale grenzen. Om dit zogenaamde ruilverkavelingsproces soepel te laten verlopen, heeft EDSN alle benodigde wijzigingen in de centrale markt faciliterende systemen gerealiseerd en geïmplementeerd. EDSN heeft hiervoor een technische oplossing gebouwd die bij volgende verkavelingen toegepast kan worden, zoals bij de ruilverkaveling tussen Alliander en Enexis in 2015.

Meetcampagne

Gezien de ontwikkelingen in het huishoudelijk energieverbruik, met name voor elektriciteit (zoals een forse toename van kleinschalige energieproductie met zonnecellen en een toename van het elektrisch vervoer) is het van belang dat de standaard statische verbruiksprofielen elektriciteit geactualiseerd worden op basis van actuele gegevens uit een representatieve steekproef. De inrichting, het ontwerp en de implementatie van een systeem om intervalstanden van slimme meters van deelnemende klanten te verzamelen, te valideren en beschikbaar te stellen wordt Project Meetcampagne genoemd. Dit project is 1 januari 2016 succesvol live gegaan. De data worden verzameld ten behoeve van het (handmatig) opstellen en actualiseren van de verbruiksprofielen, zodat de onderliggende systemen geoptimaliseerd kunnen worden.