Projecten en initiatieven

“Bij EDSN werk ik samen met mijn collega’s en onze IT-partners aan nieuwe, uitdagende initiatieven voor de energiemarkt. Van deze dynamiek krijg ik veel energie!”
Yun Wu, Senior Business Analist

Projecten en initiatieven: toelichting

Programma Centralisatie ARM (C-ARM)

Ontwikkeling van een gecentraliseerd systeem en de uniformering van processen rond Allocatie, Reconciliatie en Meetdata

Toelichting ‘C-ARM’
Vanuit hun ambitie om marktpartijen nog beter te faciliteren, centraliseert en uniformeert EDSN samen met de regionale netbeheerders een deel van hun systemen en processen. Dit betreft de ontwikkeling van een gecentraliseerd systeem en de uniformering van processen rond Allocatie, Reconciliatie en Meetdata. Met dit programma kan het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen beter op de veranderende markt worden afgestemd. Het is een complex integraal programma waarbij het ontwikkelen van een IT-systeem wordt gecombineerd met tal van organisatorische veranderingen.

Nexus

Berichtenuitwisseling voor gas via centrale Nexus hub

Toelichting ‘Nexus’
Binnen de groothandelsmarkt voor gas, wisselen de landelijke netbeheerder Gasunie Transport Services B.V. (GTS) en betrokken marktpartijen geautomatiseerde systeemberichten uit. Deze uitwisseling vond oorspronkelijk ‘peer-to-peer’ plaats, waardoor alle partijen zelf gegevens van de andere partijen moesten bijhouden. Door implementatie van de Nexus hub bij EDSN is dat niet meer nodig en hoeven de partijen alleen naar de hub te communiceren. Hierdoor wordt het ook mogelijk om op een beheersbare manier over te gaan op het nieuwe verplichte AS4 protocol. Het nieuwe protocol is een Europees besluit over gegevensuitwisseling en verbetert de beveiliging van de gegevensuitwisseling.

De hub is sinds 2018 operationeel. De overgang naar het AS4 protocol vindt geleidelijk plaats en is naar verwachting medio 2020 afgerond.

Service Integratie Voorziening (SIV)

Een nieuw portaal voor een veilig gebruik en betere beheersing van systemen (SIV)

Toelichting ‘SIV’
EDSN beheert systemen voor de uitwisseling van data tussen marktpartijen in de energiesector. De toenemende vraag vanuit de sector naar IT-diensten en applicaties vereist een betere beveiliging en beheersing van de systemen. Via een nieuw centraal portaal worden applicaties aan elkaar gekoppeld en krijgen markpartijen na identificatie en authenticatie direct en veilig toegang tot relevante applicaties. Met dit portaal voldoet EDSN aan de wettelijke gestelde veiligheidseisen, kunnen technische aanpassingen sneller worden doorgevoerd en kunnen we beter inspelen op marktontwikkelingen. Het project is gestart in september 2018. Het portaal is naar verwachting begin 2020 gerealiseerd.

Centrale Registratie van Systeemelementen (Ceres)

Centrale registratie van installaties die elektriciteit produceren of verbruiken

Toelichting ‘Ceres’
Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) worden geleidelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld steeds meer opgewekt uit zon, wind en water.

De centrale registratie en onderlinge uitwisseling van structurele gegevens over installaties die elektriciteit produceren of verbruiken draagt bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. Zo zijn deze gegevens nodig om energiestromen beter te kunnen voorspellen, een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk te maken en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.

Om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van deze gegevens te waarborgen zijn er onlangs nieuwe wettelijke verplichtingen vastgesteld voor zowel netbeheerders als netgebruikers (aangeslotenen). Met Ceres implementeren we een nieuw systeem om deze structurele gegevens centraal op te slaan en te kunnen raadplegen.

Consument in controle over zijn energiedata

Consument bepaalt zelf wie zijn energiedata kan inzien op basis van een toestemmingsplatform en een uniek Energie-ID

Toelichting consument in controle over zijn energiedata
In de energiemarkt worden steeds meer nieuwe diensten aangeboden, door reeds bestaande marktpartijen maar ook door nieuwe dienstverleners. Voorbeelden hiervan zijn meetdata-diensten en prijsvergelijkingsdiensten. Voor dit soort nieuwe diensten is toegang tot energiedata nodig. Energiedata zijn bijvoorbeeld gegevens over het opwekken dan wel verbruiken van energie die worden gegenereerd door bijvoorbeeld een slimme meter. Deze data is in het beheer van de netbeheerders.

De netbeheerders willen energiegebruikers digitaal toegang te geven tot hun eigen energiedata. Om dit mogelijk te maken moet de identiteit van de consument online vastgesteld en gekoppeld worden aan de energiedata, het zogenaamde Energie-ID. Daarnaast dient er een toestemmingsplatform gerealiseerd te worden waar consumenten online kunnen aangeven of ze hun data willen delen en, zo ja, met welke partijen. Ook kunnen ze aangeven waarvoor en hoe lang de data gebruikt mogen worden. Daarbij kunnen consumenten inzien welke data door wie en op welk moment zijn opgevraagd.

De eerste concrete stap is het uitvoeren van een pilot met 100 gebruikers voor het delen van data voor een prijsvergelijk.

Sectorrelease

Jaarlijkse wijziging van functionaliteiten in o.a. de door EDSN beheerde systemen

Toelichting ‘Sectorrelease’
Jaarlijks bepaalt de Nederlandse energiesector een pakket van sector brede wijzigingen van marktafspraken. Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving in de energiesector of ontstaan zijn vanuit een behoefte naar een nieuwe of gewijzigde functionaliteit. Dit jaarlijkse pakket van aanpassingen heet ‘Sectorrelease’. Een substantieel aantal van deze wijzigingen wordt door EDSN in de centraal beheerde systemen van de Nederlandse energiemarkt getest en gerealiseerd.

Aanbod op Maat (AoM)

Benodigde data beschikbaar tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden

Toelichting ‘AoM’
Bij leveranciers is een groeiende behoefte om onze centrale systemen 24/7 te kunnen raadplegen. Vooral om klanten op elk moment een passend ‘Aanbod op Maat’ (AoM) te kunnen doen. Door een vervroegde go live is dit al vanaf 14 juli 2019 mogelijk.

Om in de praktijk elk moment een AoM mogelijk te maken is afgelopen maart de bouw gestart van de oplossing. Deze maakt de AoM services 24/7 beschikbaar voor de leveranciers, ook tijdens de geplande onderhoudswerkzaamheden.