Projecten en initiatieven

“Bij EDSN werk ik samen met mijn collega’s en onze IT-partners aan nieuwe, uitdagende initiatieven voor de energiemarkt. Van deze dynamiek krijg ik veel energie!”
Yun Wu, Senior Business Analist

Projecten en initiatieven: toelichting

Programma Centralisatie ARM (C-ARM)

Centralisatie van Allocatie, Reconciliatie en Meetdata

Toelichting ‘C-ARM’
Vanuit hun ambitie om marktpartijen nog beter te faciliteren, maken alle zeven regionale netbeheerders gezamenlijk gebruik van één centrale toepassing voor het uniform en centraal verwerken van allocatie, reconciliatie en meetdata (C-ARM). Het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen wordt daarmee beter op de veranderende markt afgestemd.

Niet eerder hebben de regionale netbeheerders, EDSN en CGI zo intensief, grootschalig en constructief met elkaar samengewerkt. Het succesvol afronden van programma C-ARM wordt dan ook wel gezien als een huzarenstukje. Kijk in deze korte video naar een terugblik op het programma. Inmiddels heeft EDSN de applicatie in regulier beheer genomen en ontwikkelt haar verder.

Nexus

Berichtenuitwisseling voor gas via centrale Nexus hub

Toelichting ‘Nexus’
Binnen de groothandelsmarkt voor gas wisselen de landelijke netbeheerder Gasunie Transport Services B.V. (GTS) en de regionale netbeheerders allocatie en reconciliatie berichten uit met leveranciers en programmaverantwoordelijken. Deze uitwisseling gebeurde oorspronkelijk ‘peer-to-peer’ via AS2 communicatieprotocol, waardoor iedere partij de connectiegegevens, technische gegevens en beveiligingscertificaten voor de overige partijen moest administreren. Met het Europese besluit voor het nieuwe AS4 communicatieprotocol en de beveiligingsrisico van AS2, was een transitie van AS2 naar AS4 vereist. Sinds mei 2018 hebben we een centrale AS2/AS4 hub Nexus beschikbaar.

Door de centrale AS2/AS4 hub Nexus is de ‘peer-to-peer’ uitwisseling veranderd in een centrale uitwisseling. De hub verzorgt de protocolconversie van AS2 naar AS4 en visa versa. Andere functies van de centrale AS2/AS4 hub Nexus zijn:

  • Partij administratie
  • Validatie op berichttype, afzender en ontvanger
  • Monitoring berichtuitwisseling

Partijen voor de groothandelsmarkt voor gas onderhouden nu nog maar één connectie met de hub. Het is hierdoor mogelijk om per partij beheerst en binnen een afgesproken periode over te gaan naar AS4 in plaats van een ‘big bang’ voor alle partijen.

Service Integratie Voorziening (SIV)

Een nieuw portaal voor een veilig gebruik en betere beheersing van systemen (SIV)

Toelichting ‘SIV’
EDSN beheert systemen voor de uitwisseling van data tussen marktpartijen in de energiesector. De toenemende vraag vanuit de sector naar IT-diensten en applicaties vereist een betere beveiliging en beheersing van de systemen. Via een nieuw centraal portaal worden applicaties aan elkaar gekoppeld en krijgen markpartijen na identificatie en authenticatie direct en veilig toegang tot relevante applicaties. Met dit portaal voldoet EDSN aan de wettelijke gestelde veiligheidseisen, kunnen technische aanpassingen sneller worden doorgevoerd en kunnen we beter inspelen op marktontwikkelingen. Het project is gestart in september 2018 en er wordt sinds maart 2019 gebruik gemaakt van het portaal.

Centrale Registratie van Systeemelementen (CERES)

Centrale registratie van installaties die elektriciteit produceren of verbruiken

Toelichting ‘CERES’
Fossiele brandstoffen (olie, kolen en gas) worden geleidelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld steeds meer opgewekt uit zon, wind en water.

De centrale registratie en onderlinge uitwisseling van gegevens over installaties die elektriciteit produceren of verbruiken draagt bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. Zo zijn deze gegevens nodig om energiestromen beter te kunnen voorspellen, een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk te maken en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.

Om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van deze gegevens te waarborgen zijn er onlangs nieuwe wettelijke verplichtingen vastgesteld voor zowel netbeheerders als netgebruikers (aangeslotenen). Met CERES lanceren we een nieuwe dienst om deze gegevens centraal op te slaan, te kunnen inzien en wijzigen.

Sectorrelease

Jaarlijkse wijziging van functionaliteiten in o.a. de door EDSN beheerde systemen

Toelichting ‘Sectorrelease’
Jaarlijks bepaalt de Nederlandse energiesector een pakket van sector brede wijzigingen van marktafspraken. Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving in de energiesector of ontstaan zijn vanuit een behoefte naar een nieuwe of gewijzigde functionaliteit. Dit jaarlijkse pakket van aanpassingen heet ‘Sectorrelease’. Een substantieel aantal van deze wijzigingen wordt door EDSN in de centraal beheerde systemen van de Nederlandse energiemarkt getest en gerealiseerd.