Positief verloop voorbereiding Sectorrelease 2020

In het weekend van 21 en 22 november staat de jaarlijkse Sectorrelease 2020 gepland. Dit keer een omvangrijke sectorrelease met een flink aantal aanpassingen in onder andere het berichtenverkeer en voor het eerst met C-ARM in productie. De voorbereidingen voor de zogenoemde ‘dry run’ waren uitdagend gezien de hoeveelheid aanpassingen in het C-AR systeem en de tussentijdse instap van netbeheerders op dit systeem. Uiteindelijke zijn alle aanpassingen op tijd doorgevoerd voor de dry run.

Op 21 en 22 augustus heeft de dry run plaatsgevonden en zijn alle activiteiten uit het draaiboek uitgevoerd als reële test voor sectorrelease in november. Alles is volgens plan verlopen met als resultaat een succesvolle deployment van functionaliteiten op de acceptatie omgevingen. Belangrijke leerervaringen zijn meegenomen in het definitieve draaiboek voor de sectorrelease.

De deployment op de acceptatie omgevingen is een belangrijke stap voor de daarop volgende testen met marktpartijen. Van 14 september tot en met 25 september hebben enkele grote partijen(ook wel Kopgroep genoemd) van regionale netbeheerders, leveranciers, meetverantwoordelijke en programmaverantwoordelijke een breed scala aan testscenario’s uitgevoerd. Door de Kopgroep is een positief vrijgaveadvies opgesteld en aangeboden aan de ALV NEDU. Sinds 28 september is gestart met de acceptatietesten door gebruikers van alle marktpartijen. Gezien het verloop van de testen tot nu toe, zien we ook deze testen positief tegemoet en zijn we goed voorbereid op de komende release voor de sector.