Positieve DVO voor de business services

Al enige tijd rapporteren we volledig groen op praktisch alle business services (exclusief C-ARM) voor de centrale marktfacilitering. Voor het C-AR systeem is de beschikbaarheid, performance en volledigheid verbeterd. Achter de schermen hebben wij vanaf 2019 continu verbeteringen doorgevoerd op het gehele IT landschap van EDSN. Denk hierbij aan de hardware refresh van het C-AR platform, maar ook in onze Agile werkwijze bij Operations en de samenwerking met System Integrators. Hierin hebben we veel veranderd en dit blijkt zijn vruchten af te werpen.

Verbeteringen onder de motorkap van C-AR

Bij de hardware refresh van het C-AR is de onderliggende hardware laag vervangen. De aandacht voor de infrastructuur was noodzakelijk om stabiliteit van het C-AR te garanderen en verdere groei in deze dienstverlening mogelijk te maken. In 2018 en begin 2019 was er in relatief korte tijd sprake van een aantal productieverstoringen. De oorzaak bleek deels te liggen in falende hardware. Ook vanuit het perspectief ‘technisch live cycle management’ was vervanging van de hardware laag hard nodig. Het project voor deze refresh is nu vrijwel afgerond. De beschikbaarheid en performance van C-AR zijn aanzienlijk verbeterd. De performance is maar liefst gemiddeld 37% beter. Ook de beheerkosten voor de infrastructuur zijn hiermee flink gedaald.