Privacystatement

Voor het aanvragen en gebruiken van uw account bij MijnEDSN verwerkt EDSN persoonsgegevens zoals bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN van mij?
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

  • uw voornaam;
  • uw achternaam;
  • uw zakelijke e-mailadres; en
  • de bedrijfsnaam van het bedrijf of organisatie waar u werkzaam bent.

Waarom verwerkt EDSN persoonsgegevens van mij?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om u toegang te verschaffen tot MijnEDSN. EDSN verwerkt uw gegevens op basis van uw toestemming. Dit betekent dat het gebruik van MijnEDSN geheel vrijblijvend is. Zonder uw persoonsgegevens kunt alleen geen toegang verkrijgen tot MijnEDSN.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
EDSN verwerkt uw persoonsgegevens zo lang als u toegang heeft tot MijnEDSN. Wanneer u uw account stopzet, zal EDSN uw persoonsgegevens verwijderen.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens?

  • U heeft het recht tot inzage van uw gegevens;
  • Bij onvolledigheden of onjuistheden heeft u het recht om uw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen of te verwijderen;
  • In bepaalde gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen;
  • In bepaalde gevallen heeft u het recht om de verwerkingen van uw persoonsgegevens te laten beperken;
  • Omdat uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Dit betekent wel dat u geen toegang meer kan verkrijgen tot MijnEDSN; en
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie is EDSN?
EDSN staat voor Energie Data Services Nederland B.V. en is een bedrijf gevestigd te Amersfoort. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.edsn.nl.

Hoe kan ik EDSN bereiken?
U kunt EDSN bereiken aan de hand van de volgende contactgegevens:

Energie Data Services Nederland B.V.
Barchman Wuytierslaan 8
3818 LH Amersfoort

mijnedsn@edsn.nl
www.edsn.nl