Professionalisering in performance voor marktfacilitering

Een stabiel jaar voor de performance op C-AR en een aanzienlijke daling van incidenten op C-ARM. De professionaliteit waar we aan werken is duidelijk zichtbaar.   

In 2020 is een start gemaakt met verbetering van de performance van het C-AR met een software upgrade en hardware refresh. Het C-AR heeft vanaf dat moment nauwelijks Prio 1 incidenten meer gekend. Slechts 2 prio 1 incidenten naar aanleiding van uitfaseren TF signaal. Ondanks dat is de verwerking van de meetketenpiek op diezelfde datum goed verlopen. Begin 2021 is naar aanleiding van applicatie life cycle management voor C-AR, gestart met het implementeren van een veilige cloudoplossing om zodoende enkele diensten van het C-AR over te nemen en de stabiliteit op het huidige systeem te verbeteren.

Per 1 juli zijn twee projecten live gegaan die impact hadden op de operatie. Uitfasering TF-signaal en Verhuizing portal P4 (uitlezen slimme meter) zijn beide succesvol live gegaan met in de nazorg enkele herstelacties. Bij het TF-signaal was wel een herstelactie nodig voor een foutieve berekening van de meterstanden voor 2.000 aansluitingen. Het uitfasen van het P4 portal en aansluiten van de CTS op de Service Integratie Voorziening (SIV) heeft slechts enkele incidenten opgeleverd. Door een goede samenwerking in de gehele keten zijn de incidenten in de nazorgfase snel en vakkundig opgelost.

Grafiek aantal Prio 1 incidenten op C-ARM over de laatste 5 jaar

Professionalisering van C-ARM

Na de implementatie van C-ARM in 2020 stond het afgelopen jaar in het teken van functionele en technische verbeteringen voor gebruikersgemak en stabiliteit in de performance. In de tweede helft van het jaar is een hardware refresh uitgevoerd. Het aantal Prio 1 incidenten hebben we gedurende dit jaar aanzienlijk kunnen terugbrengen. Voor het eerst is eind oktober een uitwijktest voor C-ARM gehouden. Naar aanleiding van de test zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd.

Grafiek aantal Prio 1 incidenten op C-ARM over de laatste 3 jaar

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief