Professionalisering van interne EDSN tooling

De groeiende vraag vanuit de markt voor nieuwe of andere ICT diensten, vraagt ook om groei en professionalisering van de EDSN organisatie. Naast professionalisering van onze medewerkers, is dit ook nodig voor onze interne tooling. We merken beperkingen van onze interne processen en systemen en de afhankelijkheid van specifieke personen en werkwijze past niet meer bij de huidige schaalgrootte. Verbetering op de interne tooling is nodig om ons werk beter en professioneler uit te kunnen voeren. Vanaf eind vorig jaar draait onze ICT volledig in de Cloud en werkt iedereen met Microsoft Office365. Ook voor de samenwerking met mensen van buiten EDSN werken we sindsdien volop met MS Teams.

Voor een goede samenwerking met onze ketenpartners volgens agile werkwijze hebben we speciale Agile tools in gebruik genomen. Na een start in JIRA Teams maken we inmiddels gebruik van JIRA Cloud en straks ook van JIRA Align. Voor het koppelen van de inkoop- en facturatieprocessen implementeren we nog dit najaar een Purchase-to-Pay systeem Daarnaast zijn we de KPI dashboards en DVO rapportages zoveel mogelijk aan het automatiseren en implementeren we per 1 januari 2021 een nieuw HR personeelsmanagementsysteem.

Met deze verbeteringen maken onze medewerkers gebruik van nieuwe technologie om zo hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Dit geldt ook voor de supportprocessen waar we verregaand automatiseren en ontzorgen. Een mooie stap naar een professionelere organisatie voor de marktfacilitering, zodat we meer waarde kunnen creëren.