Centrale registratie van installaties die elektriciteit produceren of verbruiken

Toelichting ‘Ceres’
Fossiele brandstoffen – olie, kolen en gas – worden geleidelijk vervangen door duurzame energiebronnen. Elektriciteit wordt bijvoorbeeld steeds meer opgewekt uit zon, wind en water.

De centrale registratie en onderlinge uitwisseling van structurele gegevens over installaties die elektriciteit produceren of verbruiken draagt bij aan de veiligheid en de verduurzaming van het energiesysteem. Zo zijn deze gegevens nodig om energiestromen beter te kunnen voorspellen, een efficiënter gebruik van het netwerk mogelijk te maken en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken.

Om de beschikbaarheid en onderlinge uitwisseling van deze gegevens de waarborgen zijn er onlangs nieuwe wettelijke verplichtingen vastgesteld voor zowel netbeheerders als netgebruikers (aangeslotenen). Met CERES implementeren we een nieuw systeem om deze structurele gegevens centraal op te slaan en te kunnen raadplegen.