Consument bepaalt toestemming en inzien eigen energiedata via uniek Energie-ID

Toelichting ‘Consumentenportaal’
In de energiemarkt worden steeds meer nieuwe diensten aangeboden. Voorbeelden hiervan zijn meetdata-diensten en prijsvergelijkingsdiensten. Voor dit soort nieuwe diensten is toegang tot energiedata nodig. Energiedata zijn bijvoorbeeld gegevens over het opwekken dan wel verbruiken van energie die worden gegenereerd door bijvoorbeeld een slimme meter.

De netbeheerders willen energiegebruikers digitaal toegang te geven tot hun eigen energiedata. Consumenten kunnen dan online aangeven of ze hun data willen delen en, zo ja, met welke partijen. Ook kunnen ze aangeven waarvoor en hoe lang de data gebruikt mogen worden. Daarbij kunnen consumenten inzien welke data door wie en op welk moment zijn opgevraagd. Om dit mogelijk te maken moet de identiteit van de consument online vastgesteld en gekoppeld worden aan de energiedata, het zogenaamde Energie-ID. Voor de serviceproviders is het belangrijk dat de wijze van toegang tot energiedata voor alle partijen gelijk is. In het eerste kwartaal van 2019 zijn de netbeheerders en 100 gebruikers gestart met een pilot.