Berichtenuitwisseling voor gas via centrale Nexus hub

Toelichting ‘NEXUS’
Binnen de groothandelsmarkt voor gas, wisselen de landelijke netbeheerder Gasunie Transport Services B.V. (GTS) en de betrokken marktpartijen geautomatiseerde systeemberichten uit. Om de berichtenuitwisseling met andere marktpartijen mogelijk te houden, heeft EDSN een centrale hub in het netwerk gebouwd. De Nexus hub is sinds juli 2018 operationeel. Binnen de hub wordt het berichtenverkeer van GTS en de betreffende marktpartijen ontvangen en gerouteerd.