Ontwikkeling van een gecentraliseerd systeem en de uniformering van processen rond Allocatie, Reconciliatie en Meetdata.

Toelichting ‘C-ARM’
Vanuit hun ambitie om marktpartijen nog beter te faciliteren, gaat EDSN samen met de regionale netbeheerders een deel van hun systemen en processen centraliseren en uniformeren. Dit betreft de ontwikkeling van een gecentraliseerd systeem en de uniformering van processen rond Allocatie, Reconciliatie en Meetdata. Met dit Programma Centralisatie ARM kan het transporteren, toekennen en afrekenen van energiestromen beter op de veranderende markt worden afgestemd. Het is een complex integraal programma waarbij het ontwikkelen van een IT-systeem wordt gecombineerd met tal van organisatorische veranderingen.