Een nieuw portaal voor een veilig gebruik en betere beheersing van systemen (SIV)

Toelichting ‘SIV’
EDSN beheert systemen voor de uitwisseling van data tussen marktpartijen in de energiesector. De toenemende vraag vanuit de sector naar IT-diensten en applicaties vereist een betere beveiliging en beheersing van de systemen. Via een nieuw centraal portaal worden applicaties aan elkaar gekoppeld en krijgen markpartijen na identificatie en authenticatie direct en veilig toegang tot relevante applicaties. Met dit portaal voldoet EDSN aan de wettelijke gestelde veiligheidseisen, kunnen technische aanpassingen sneller worden doorgevoerd en kunnen we beter inspelen op marktontwikkelingen. Het project is gestart in september 2018. Het portaal is naar verwachting begin 2020 gerealiseerd.