Eén centrale applicatie voor verwerken en toekennen energiegebruik in Nederland

Alle zeven regionale netbeheerders in Nederland maken sinds kort gezamenlijk gebruik van één centrale toepassing voor het uniform verwerken van allocatie-, reconciliatiegegevens en meetdata (C-ARM). De applicatie ondersteunt in het administratief verwerken en toekennen van gebruik van gas en elektra door consumenten en bedrijven in Nederland. Met één centrale applicatie werken de netbeheerders efficiënter dan met zeven afzonderlijke. Zo kan sneller en kostenefficiënter ingespeeld worden op ontwikkelingen in de energietransitie.  

De centrale manier van werken via deze toepassing helpt netbeheerders om de energiesector op een uniforme manier doelmatig, wendbaar en robuust te bedienen. Dit heeft voordelen voor afnemers, betrokken sectorpartners, overheid en maatschappij. EDSN beheert namens de netbeheerders de applicatie. CGI was betrokken bij de ontwikkeling en bouw en is betrokken bij het beheer ervan.

Gezamenlijk resultaat

De regionale netbeheerders beschouwen de afronding van dit gezamenlijke programma C-ARM als een gedeeld resultaat. Niet eerder hebben ze voor het inrichten van één systeem zo intensief, grootschalig en constructief met elkaar samengewerkt. In een tijdsbestek van ruim een jaar zijn achtereenvolgens EnexisStedinLianderCoteq, RENDO, Westland Infra en Enduris de applicatie gaan gebruiken. Stapsgewijs heeft EDSN voor elke netbeheerder het beheer overgenomen en sinds het najaar hebben wij het volledige beheer. De gezamenlijke inspanning wordt gezien als een bijzondere prestatie. Bij EDSN ligt vanaf nu de focus op het verder verbeteren van de functionaliteit en performance 

Logische stap

Na de splitsing van energiebedrijven en netbeheerders, en na de centralisatie van het aansluitingenregister, is ook het centraal gebruik van één applicatie voor het verwerken en toekennen van energie een logische stapMeook deze stap wordt het samenspel tussen de regionale netbeheerders steeds meer zichtbaar.  

Eén gezamenlijke applicatie voor regionale netbeheerders