Registratie- en wijzigingsproces marktpartijen gedigitaliseerd

Begin september is het registratie- en wijzigingsproces voor marktpartijen gedigitaliseerd. Via EDSN.nl kunnen nieuwe en bestaande marktpartijen zich sneller en eenvoudiger aanmelden of een wijziging doorgeven. Met deze professionaliseringsslag hoeft de marktpartij minder in te vullen, is er minder kans op fouten en hebben we in één keer een juiste registratie.

We hebben een applicatie ontwikkeld waarmee direct een koppeling wordt gelegd met eHerkenning en de gegevens van de KvK. Marktpartijen hoeven niet meer een registratieformulier in te vullen, ondertekenen, inscannen en te mailen. Ook voor EDSN is dit een goede efficiencyverbetering. Valideren van het KvK-uittreksels en achterhalen van de juiste tekenbevoegde persoon van de organisatie is niet meer nodig. Een goede stap in digitalisering van onze dienstverlening.