Robuust en wendbaar IT-landschap op basis van cloud computing

Als EDSN willen we een robuuste en betrouwbare dienstverlening voor een optimale marktfacilitering. Met de visie om sneller en beter in te spelen op veranderingen in de markt ontwikkelen we een wendbaar IT-landschap. Dit betekent dat we voornamelijk gebruik maken van infrastructuur op basis van publieke cloud diensten. Grote partijen als Amazon, Microsoft en Google bieden deze diensten ook op grote schaal aan voor allerlei organisaties die IT-diensten leveren. De configuratie van de infrastructuur is vervolgens volledig geautomatiseerd.

Met deze cloud diensten en automatische configuratie is het wendbaar IT-landschap in staat om zichzelf te herstellen. Hiermee kunnen wij onze nieuwe diensten uiterst robuust en betrouwbaar leveren. Sinds 1 augustus is bij EDSN een nieuw deel van het wendbaar IT-landschap operationeel in cloud infrastructuur. Dit helpt ons beter in te spelen op veranderingen in de markt en om wendbaar te zijn als organisatie.

Snel automatisch herstel na significante storing

Op dinsdag 12 november was er een storing bij de cloud provider van EDSN. In drie verschillende datacenter zones was tegelijkertijd een storing. Het was vrij snel duidelijk dat er zich een incident voordeed van behoorlijk grote omvang, iets wat zelden voorkomt. Binnen tien minuten werd door de cloud provider de infrastructuur in twee van de drie zones hersteld. Onze Continuous Integration en Continuous Deployment (CI/CD) voorzieningen en het Streaming Data Platform in deze infrastructuur hebben we zodanig ontworpen dat snel herstel van de dienstverlening bij een dergelijke storing mogelijk is. Al snel begonnen de IT-componenten zichzelf te herstellen en binnen het kwartier was dienstverlening weer stabiel. Dit zonder ook maar één handmatige activiteit aan de kant van EDSN, een mooie stap vooruit.

Beter voorbereid op toekomstige ontwikkelingen

Doordat we nieuwe technologieën goed inzetten, zijn we in staat om robuuste en betrouwbare diensten te ontwikkelen en te leveren aan de energiemarkt in transitie. Op deze manier leveren we vanuit EDSN een belangrijke bijdrage aan de wens en het portfolio van de gezamenlijke netbeheerders.