Rubriek betrouwbaar – Meer grip op het werk met Jira Align

Gebruik van de tool Jira Align helpt de waardestroom Levering aan één duidelijk overzicht die voor iedereen in de keten toegankelijk is.

Bij EDSN maken veel teams gebruik van Jira om hun features, stories en taken in bij te houden. Afgelopen periode zijn er steeds meer teams bijgekomen en dus ook steeds meer onderlinge afhankelijkheden. Op verschillende niveaus werden handmatig allerlei overzichten bijgehouden. Een jaar geleden is EDSN gestart met het gebruik van Jira Align (Atlassian). Hiermee is het mogelijk om op verschillende niveaus overzichten te genereren en onderlinge afhankelijkheden in kaart te brengen. Dit allemaal terwijl de teams in hun eigen Jira account konden blijven werken.

Werken op verschillende niveaus

EDSN is samen met Atlassian gestart met het configureren van Jira Align binnen de waardestroom Levering waarbij de verschillende Jira omgevingen van de teams zijn gekoppeld aan Jira Align. Alle wijzigingen in Jira worden hierbij automatisch doorgevoerd in Jira Align. Met Jira Align is het mogelijk om op verschillende niveaus te werken. Op strategisch niveau kunnen de strategische doelen worden bijgehouden, op portfolioniveau de EPICS, op ART-niveau de features en op teamniveau de user stories. Alle niveaus zijn aan elkaar gekoppeld. Op portfolioniveau wordt bijvoorbeeld de roadmap bijgehouden, waarbij één jaar vooruit gekeken kan worden. Op ART-niveau is het mogelijk om de voortgang binnen één Program Increment (PI) te monitoren, maar kan ook vooruit worden gekeken naar de volgende PI. Op teamniveau is het mogelijk om de voortgang van de user stories binnen een sprint te monitoren. Daarnaast zijn er ook middelen om te plannen en te sturen zoals WSJF en Story Points.

Al deze gegevens en inzichten helpt bij prioritering van werkzaamheden en maakt het mogelijk om belemmeringen en risico’s bij te houden, maar ook de onderlinge afhankelijkheden tussen de verschillende teams. Met een zorgvuldige registratie zorgt Jira Align voor de bewaking van alle werkzaamheden.

Om de kennis van de tool te borgen hebben een aantal medewerkers van EDSN een opleiding gevolgd. Deze medewerkers kunnen zo de rest van de organisatie opleiden in juist gebruik van deze tool. De komende periode wordt Jira Align ook geïmplementeerd bij de andere waardestromen. Hiermee wordt onze dienstverlening voorspelbaarder en betrouwbaarder.

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief