Samenwerking in de hele keten verbeteren

Als EDSN kunnen wij niet alleen aan onze missie ‘het optimaal laten functioneren van de vrije energiemarkt’ werken. Het is ook essentieel om een samenwerking te hebben die de gehele keten goed laat werken. Willen we hieraan werken, dan is het belangrijk om duidelijk te hebben hoe de keten loopt. Het begint bij de vraag vanuit de markt, die vervolgens via de opdrachtgever (gezamenlijke netbeheerders) bij de opdrachtnemer (EDSN) terechtkomt en uiteindelijk de eindgebruiker bereikt die een klantervaring heeft. In deze keten hoort ook nog de continue samenwerking tussen EDSN en haar systemintegrators voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en ondersteunen van bestaande diensten. De gebruikers van de dienstverlening van EDSN ervaren uiteindelijk of ons doel, het optimaal laten functioneren van de vrije energiemarkt, bereikt wordt.

Binnen de keten willen we gaan samenwerken volgens SAFe (Scaled Agile Framework). In december en januari zijn vier trainingen met leden van de Domeinraad, OGC en EDSN geweest. Hier is de basis gelegd voor de kerngedachte van agile werken en werken conform SAFe. Om een goed beeld te krijgen van de totale keten en de betrokken partijen rondom opdrachtgevers en EDSN, zijn we deze training gestart met het in kaart brengen van onze omgeving. Een behoorlijk complex overzicht van relaties, organisaties en gremia die met elkaar moeten samenwerken om tot een optimale marktfacilitering te komen. Vervolgens is de nadruk gelegd op de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarbij is toegewerkt naar de opbouw van het SAFe model. De verschillende processen, rollen en events zijn in detail behandeld. Ook zijn de portfolioprocessen ontworpen op basis van het SAFe model. Vanuit de trainingen hebben we waardevolle inzichten meegenomen voor verdere ontwikkeling hiervan.