Sectorbrede test leveringszekerheid voortvarend doorlopen

In juni 2020 is de tweejaarlijkse sectorbrede test voor de procedure voor leveringszekerheid gehouden. Dit jaar is de procedure voor de tweede keer getest met dit keer niet alleen de test voor kleinverbruik (KV), maar ook voor grootverbruik (GV) aansluitingen. De test is voortvarend verlopen.

De test is een sectorafspraak en is bedoeld om te zorgen dat bij wegvallen van een marktpartij consumenten de zekerheid hebben op levering van energie. Een stuurgroep vanuit de landelijke netbeheerders heeft test begeleid. In totaal hebben 14 partijen meegedaan waarvan 3 netbeheerders en 11 leveranciers en programmaverantwoordelijken. Ondanks de oproep, namen er  geen meetverantwoordelijke deel aan de test.

Voorafgaand aan de testperiode is voor circa 40 personen een korte opfriscursus gehouden over de procedure van leveringszekerheid en de testaanpak en -afspraken. Vervolgens is een team van EDSN gestart met het connecteren van de deelnemende partijen op testomgeving en het instellen en (laten) controleren van parameter voor die partijen. De nadruk van de test lag op het snel en succesvol switchen van de restverdeling door de partijen en afronden van de procedure.

Tijdens de test konden partijen zich kwalificeren voor het zelf ‘inswitchen’ van de toebedeelde aansluitingen. Vanwege de kwalificatie is geprobeerd zoveel mogelijk aansluitingen (bijna 14.500) in de test mee te nemen. Voor KV hebben vijf partijen zich gekwalificeerd en voor GV één partij.