Services

Wij bieden digitale services voor de Nederlandse energiemarkt. Wij maken inzicht in opwek, levering en verbruik van energie en energie opwekker mogelijk. Dit doen we voor partijen in de energiemarkt, voor consumenten en voor partijen uit andere sectoren. We zijn gestart met de ontwikkeling van dataservices voor partijen met een wettelijke verplichte rol in de energiemarkt. Om de markt goed te kunnen blijven faciliteren ontwikkelen we steeds meer nieuwe dataservices die wenselijk bij de energietransitie en verdere verduurzaming mogelijk maken.   

Marktpartijen 

 • Partnersinenergie.nl
  Het portaal van de regionale netbeheerders voor partijen in de energiemarkt
 • Registratie van nieuwe partijen
  in de energiemarkt
 • Centraal aansluitingenregister (C-AR) met data van alle elektriciteits- en gasaansluitingen in Nederland
 • Centraal verwerken van allocatie, reconciliatie en meetdata (C-ARM) voor netbeheerders, leveranciers en programmaverantwoordelijke 
 • Meetdataregister voor leveranciers en ODA’s die op verzoek van de eindklant meterstanden en verbruiken kunnen opvragen 
 • Centrale registratie en onderlinge uitwisseling van gegevens over elektriciteitsopwekkers
  en – verbruikers 
 • Pilots voor het delen van data met energieprijsvergelijkers na toestemming van de consument  
 • Begeleiding van sectorbrede projecten zoals sectorreleases en leveringszekerheid bij het wegvallen van een energieleverancier 

Consumenten

 

Iedereen

• API EAN-codeboek
• Voor bedrijven die een koppeling willen maken met het EAN-codeboek
• We doen pilots om het voor eigenaren van energiedata mogelijk te maken dat zij zelf hun  toestemmingen kunnen beheren met wie data gedeeld mag worden.
• Ook zijn we gestart met pilots om data te kunnen delen met partijen uit andere sectoren die met hun diensten willen bijdragen aan verduurzaming van Nederland.  

Faciliteren

Overstappen
Verhuizen
Inzage energieverbruik

Registreren

Energie-aansluitingen
Marktpartijen
Energie-opwekkers
Meterstanden en verbruiken

Berekenen

Verbruik
Financiële verrekening netwerkkosten
Allocatie energiestromen

Data

Dataverstrekking
Data-analyse

Ondersteunen

Helpdesk
Advies

OPDRACHTGEVERS EN KETENPARTNERS

Als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws? Schrijf je in voor onze nieuwsalert.