Stabiliteit en vernieuwing voor waardestroom Levering

In de waardestroom Levering zijn het afgelopen jaar mooie stappen gezet. De performance op het bestaande landschap is het hele jaar stabiel geweest, daarnaast hadden we focus op nieuwe ontwikkelingen en verbetering van Applicatie Life Cycle Management (ALM) voor de C-AR applicatie. Met Arjen Ludikhuize blikken we terug op het afgelopen jaar.

Arjen Ludikhuize heeft sinds oktober tijdelijk de rol van Anouk Jongejan overgenomen als Release Train Engineer Levering a.i. Anouk heeft na vele jaren EDSN verlaten voor een nieuwe stap in haar loopbaan. Per 1 januari 2022 start Ronald van Hoesel als nieuwe RTE voor deze waardestroom.

 

Hoe kijk je terug op afgelopen jaar?

Arjen: “We hebben afgelopen jaar veel gedaan en geleerd. De belangrijkste learnings zijn werken volgens de nieuwe agile werkwijze met de teams en de transparantie en structuur in de werkzaamheden. Daarnaast is de inspanning die nodig is voor architectuur, samenwerking en realisatie op het nieuwe ontwikkelplatform in de cloud een nieuwe ervaring voor ons en vraagt veel aandacht. Daarbij moeten we focus blijven houden op de service van de standaard dienstverlening. Samen met de Business Owner Tom van der Staak van Enexis heb ik een nauwe samenwerking om hier een goede balans in te vinden en dat is gelukt. We sparren veel om de juiste prioritering te bepalen. Samen sturen en inzicht hebben in waarde die we toevoegen is nog wel een aandachtspunt voor komend jaar.”

 

Wat zijn de grootste werkuitdagingen voor 2022?

Arjen: “De transitie van de teams naar DevOps teams en zelf de regiefunctie op het C-AR nemen . We willen de roadmap voor het naar de cloud brengen van het C-AR versnellen. Daarnaast willen we voor de klantbedieningsstrategie (KBS) een team inrichten met focus op de business wensen en waarde. En blijven we ons focussen op het aan board krijgen van de juiste nieuwe mensen en blije mensen aan boord houden.”

 

Welke verbeteringen hebben we gerealiseerd voor de energiemarkt?

Arjen: “De nieuwe werkwijze heeft zijn vruchten afgeworpen. Als we kijken welke waarde we voor de energiemarkt hebben toegevoegd, dan hebben we afgelopen jaar mooie stappen gemaakt waar we trots op kunnen zijn. De feature verbetering van de PV registratie had de meeste businesswaarde, omdat het gemakkelijk was door te voeren en het een grote besparing op onnodige extra kosten levert.” Onderstaand de verbeteringen die we hebben gerealiseerd.

Verbeterde PV-registratie

Wanneer een leverancier een leveranciersswitch, -inhuizing of een switch van een programmaverantwoordelijke doet, is de wijze van selectie van de programmaverantwoordelijke in het C-AR verbeterd. Hiermee is de kans op een onjuiste registratie van een leverancier-programmaverantwoordelijke combinatie aanzienlijk verkleind waardoor geen kostbare correctie- en verrekenproces opgestart hoeft te worden.

Raadpleegdiensten van het C-AR naar de cloud

Om het huidige C-AR systeem te ontlasten, worden de aansluitgegevens en events (switch, verhuizen en einde levering) voor de 10 belangrijkste raadpleegdiensten naar het streaming dataplatform in de cloud gebracht. Hiermee kunnen we voor alle diensten vanuit het C-AR aan de gestelde beschikbaarheidsnormen blijven voldoen. Daarnaast wordt met deze cloudoplossing de time-to-market voor de nieuwe raadpleegdiensten verkort.

Doorontwikkeling gezamenlijke serviceprocessen klantbedieningsstrategie

Voor partnersinenergie.nl, het platform voor marktpartijen, hebben we de instap van alle  marktrollen gefaciliteerd. Daarnaast is bij de regionale netbeheerders gewerkt aan de verdere inrichting van een eenduidige serviceverlening met concrete klantbehoeftes. Ook uit de benchmark blijkt dat marktpartijen dit een goede verbetering vinden. Dat blijkt ook uit de hoge klanttevredenheid. De gezamenlijke klantbedieningsstrategie en het portaal worden ervaren als onafhankelijk en betrouwbaar met name door de verbetering die zij ervaren op klantgemak.

Verbeteringen op de dienst ‘Meerdere leveranciers op één aansluiting (MLOEA)’

Op deze dienst voor grootverbruikaansluitingen met meerdere leveranciers op één aansluiting (bijvoorbeeld windmolenparken) zijn drie concrete verbeteringen doorgevoerd. Voor meetverantwoordelijke en netbeheerders zijn hierdoor enkele administratieve processen vergemakkelijkt. Er is een eigen EAN-code voor het overdrachtspunt van het primaire aansluitpunt naar de secundaire aansluitpunten ingevoerd, waarmee een vermindering is op handmatige aanpassingen en onjuiste registratie in het C-AR.

Daarnaast is de registratie van de meetverantwoordelijke op het secundaire aansluitpunt geautomatiseerd. De geregistreerde meetverantwoordelijke op het primaire aansluitpunt wordt automatisch gekopieerd naar de secundaire aansluitpunten. Dit voorkomt handmatige en kans op foutieve registratie bij wijziging van een meetverantwoordelijk en zo wordt ook voldaan aan de verplichting dat op elk allocatiepunt dezelfde meetverantwoordelijke gecontracteerd en geregistreerd staat.

Als laatste is voldaan aan de wens van beheerders van windmolenparken om meer dan vijf secundaire aansluitpunten op één grootverbruikaansluiting te kunnen registreren in het C-AR. De stamgegevens van deze aansluitingen kunnen nu ook met betrokken marktpartijen (leveranciers, programmaverantwoordelijke en meetverantwoordelijke) worden uitgewisseld.

Uitfaseren TF-signaal

Het Toon-Frequent (TF-signaal) is een signaal op het elektriciteitsnetwerk dat onder andere wordt gebruikt om bij conventionele meters voor kleinverbruik het hoog laag tarief te bepalen. EDSN heeft de data mutatie uitgevoerd en de processen aangepast. Met het uitschakelen van het TF-signaal vervallen de beheerkosten, vervangingsinvesteringen en wordt het risico weggenomen dat door afname van kennis niet adequaat ingegrepen kan worden bij een storing.

Publiceren calorische waarde

Voor marktpartijen en gebruikers met een gasaansluiting is open data beschikbaar gesteld via een webGui en een API. Hiermee kunnen zij zelf de calorisch gecorrigeerde volumes door de netbeheerders narekenen ten opzichte van gemeten volumes via de meter.

BAG-ID toegevoegd aan het C-AR

Het C-AR is aangevuld met identificaties van adresseerbare objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De zogenoemde BAG-ID kan door energiepartners worden gebruikt om aansluitgegevens te combineren met gegevens uit de fysieke leefomgeving, zoals gebouwen. Deze koppeling draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van adresgegevens.

Real-time Data uit EAN-codeboek met nieuwe API

Voor organisaties die gebruik maken van het EAN-codeboek met gegevens van gas- en elektriciteitsaansluitingen is het nu mogelijk om gegevens te verkrijgen via een Application Programming Interface (API). De gegevens worden bijna real-time ontsloten vanuit het centraal aansluitingenregister (C-AR). Deze nieuwe service is voor iedereen die wil beschikken over real-time data voor een goede dienstverlening aan hun klanten.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief