Start bouw voor Allocatie 2.0

Afgelopen maanden is gewerkt aan de verdere verdieping van de specificaties en berichtdefinities voor Allocatie 2.0. In de ALV NEDU van 11 november zijn deze documenten goedgekeurd. Hiermee is voor het grootste deel van de berichten de specificaties naar een finale versie gebracht. Nu de NEDU-specificaties definitief zijn geworden, zijn veel features voor Allocatie 2.0 uitgeschreven en loopt het detail refinement door de teams. De delivery teams zijn gestart en begonnen met de daadwerkelijke bouw van Allocatie 2.0 features. De eerste sprints met bouwactiviteiten zijn succesvol afgerond.

In het verlengde van het continu verbeteren, standaardiseren en integreren lopen ook de werkzaamheden voor de Allocatie 2.0 features mee met de nieuwe way of working. Denk hierbij aan de lengtes van de Program Increment van een kwartaal, integrale prioritering door de Business Owner en events voor PI planning en review.

Samenwerking met afstemming go live datum

In samenwerking met de Programma Regie Organisatie (PRO) is de afgelopen maanden gewerkt aan de verschillende domeinplannen en diverse kaderdocumenten, waarmee de nauwe manier van samenwerken tussen de EDSN organisatie en de PRO en daarmee de RNB’s en Tennet steeds verder wordt ingevuld. De verlate oplevering van de specificatie documenten en daarmee de latere start van de bouwactiviteiten maakte een go live datum van november 2021 steeds risicovoller. De voorgestelde wijziging van EDSN en de PRO om de go live datum van Thema Release 2021 Tranche 1 van 20 november 2021 te verplaatsen naar 19 maart 2022 heeft de NEDU goedgekeurd. Al deze voorbereidingen en de start van de bouw zorgen er voor dat 2021 een mooi en uitdagend jaar wordt voor Allocatie 2.0.