Start inrichting nieuwe wendbare EDSN organisatie

Op 20 maart heeft de OR een positief advies gegeven voor de nieuwe inrichting van onze organisatie. Vanwege de coronacrisis en de maatregel om zoveel mogelijk vanuit huis te werken, is  toen besloten om de start van de reorganisatie en de communicatie naar medewerkers uit te stellen tot juni. Daarbij hebben we afgesproken dat uiterlijk vanaf 1 juni de organisatorische verandering in gang te zetten. De voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe organisatie zijn ondertussen wel doorgegaan.

Op 4 juni zijn alle medewerkers geïnformeerd. In totaal zijn 10 medewerkers boventallig verklaard en zijn er veel nieuwe vacatures bijgekomen. Dit laatste heeft vooral te maken met de groei van onze diensten gebaseerd op de ambitie van de gezamenlijke netbeheerders voor de marktfacilitering. Naar verwachting duurt het herplaatsingsproces van de boventallige medewerkers tot eind juli. Tijdens de zomermaanden willen we zoveel mogelijk nieuwe vacatures invullen.

Start nieuwe organisatie in september

De kick-off van de nieuwe organisatie staat gepland voor september. Tot die tijd zitten we in een transitieperiode waarin we gefaseerd en gecontroleerd overgaan naar de nieuwe organisatie en door blijven ontwikkelen op de al ingezette agile werkwijze. Samen met een implementatiepartner worden in deze fase de teams gecoacht en ondersteund, zodat het proces soepel verloopt en zo min mogelijk impact heeft op onze dienstverlening.

Het cultuurprogramma is gestart met de ontwikkeling van een visie op de cultuur. In de zomermaanden wordt deze visie verder uitgewerkt in een cultuur werkgroep. Met de start van de  nieuwe organisatie en de nieuwe werkwijze, kunnen we ook starten met het doorvoeren van de nieuwe cultuur.