Start programma Thema Release 2021 Allocatie 2.0 tranche 1

Voor de Sectorrelease 2021 is de Thema Release 2021 (TR21) Allocatie 2.0 Tranche 1 de belangrijkste scope. Sinds dit voorjaar is een team met kwartiermakers gestart met de voorbereiding. Voor Allocatie 2.0 wordt een Programma Regie Organisatie (PRO) opgezet. Parallel wordt de delivery capaciteit overgebracht van het programma C-ARM naar EDSN voor het door ontwikkelen van het C-ARM platform. Hiervoor is vanuit EDSN een programmamanager aangesteld. Doelstelling van EDSN is het organiseren, opzetten en succesvol uitvoeren van de IT delivery van C-ARM activiteiten voor Allocatie 2.0 Tranche 1 en de mogelijke vervolg tranches.

C-ARM IT delivery

De afgelopen periode hebben we de plannen voor IT delivery van C-ARM opgesteld. Belangrijk onderdeel hierin is de transitie van de development teams van het C-ARM programma naar EDSN en het opstellen van een integrale roadmap. Hierin worden ook de issues (IC248 en IC249) meegenomen die de berichtdefinities voor Meetberichten GV (nu E65 en E66) en Reclamatieberichten GV (nu E73 en E74) raken (= scope Themarelease 21). Daarnaast worden een aantal uitwisselingen van EDIne-berichten via het Centraal Postbus Systeem (CPS) van TenneT beëindigd. Deze worden vervangen door nieuwe XML berichten die via de nieuwe MMC HUB van TenneT worden uitgewisseld. De roadmap onder regie van EDSN bevat daarnaast ook andere epics, zoals bijvoorbeeld het uitfaseren van het TF Signaal. De planning is dat per 1 juli de kwartiermakers van EDSN starten met de officiële kick-off van het IT project voor de TR21.