Status in beheer name C-ARM

Ons eerste kwartaal was bewogen met hoge druk voor zowel de regionale netbeheerders als EDSN om het centrale systeem C-ARM stabiel te krijgen. Eind februari hebben we de eerste beheerrelease succesvol live gebracht. Daarmee hebben we de eerste stap gezet voor de ambitie om groen te rapporten op de DVO eind tweede kwartaal. Dit samen met het zogenoemde ‘get-green plan’, wat in afstemming met de regionale netbeheerders is opgesteld. Het plan is opgesteld voor een betere keten beheerbaarheid van de C-ARM oplossing en het creëert ruimte om beheerreleases beter te kunnen uitvoeren. Hiermee zorgen we voor een belangrijke basis voor een stabiele beheerbare oplossing.

C-ARM DEV teams over naar EDSN

In lijn met de rest van het CMF-landschap is in de Programmaraad besloten dat de C-ARM ontwikkel capabilities overgedragen gaan worden aan de EDSN lijnorganisatie. Daarmee ligt de doorontwikkeling van alle centrale oplossingen bij EDSN. Hiervoor is een transitieplan opgesteld, wat nu in de laatste afstemmingsfase met de stakeholders is. In de 2e helft van maart is dit plan met de regionale netbeheerders gedeeld. Met het uitgangspunt dat alle middelen, mensen en tools integraal overgaan naar EDSN, is het risico op performance verlies minimaal. Het plan voorziet een afgeronde overdracht bij de start van Program Increment 13 begin mei, waarbij operatie en programma prioriteit hebben op de transitie zelf. Optimalisatie en volledige integratie van de processen in de ‘EDSN New Way of Working’ zal na stabilisatie verder vormgegeven worden.