Succesvolle roadshow ‘C-AR Klaar voor de toekomst’

Een nieuwe aanpak voor grote projecten zoals inrichting Applicatie Life Cycle Management voor C-AR is toegelicht in de roadshow, waaraan ook marktpartijen hebben deelgenomen.

EDSN werkt aan het toekomstbestendig maken van C-AR om de diensten beter aan te kunnen laten sluiten bij ontwikkelingen en behoeften in de sector. Nadat eerder is geïnvesteerd in vervanging van de onderliggende hardware, is eind vorige jaar gestart met de inrichting van Applicatie Life Cycle Management (ALM). Om de plannen en ambities breder toe te lichten, heeft het C-AR team een Webinar georganiseerd. Niet eerder heeft EDSN de netbeheerders en andere marktpartijen in zo’n vroeg stadium en op deze transparante wijze meegenomen in de aanpak.

 

Belangrijkste punten in de nieuwe aanpak

Anouk Jongejan, Release Train Engineer bij EDSN: “De aanpak van dit project is anders dan we in de sector gewend zijn. C-AR ALM is een groot traject, waarbij we niet met een gedetailleerd plan vier jaar vooruitplannen. Met kleine stappen willen we direct zo snel mogelijk business waarde creëren. Geen ‘big bang’ aanpak, maar samen ontwikkelen terwijl de winkel openblijft. De roadmap is op hoofdlijnen uitgewerkt en kan per fase worden bijgesteld. We ontwikkelen samen met de business waardoor we continu in dialoog blijven over de toegevoegde waarde. Bij de ontwikkeling van het ‘nieuwe C-AR’ maken we zo veel mogelijk gebruik van standaard IT oplossingen en zo min mogelijk maatwerk.”

 

De Webinar

Voor de Webinars is bewust gekozen om één verhaal te gebruiken voor zowel business als IT-deelnemers van de netbeheerders en voor marktpartijen. We vonden het belangrijk om deelnemers uit de business en de marktpartijen ook een stukje van de techniek mee te geven. Het Webinar was bewust deels interactief opgezet, om feedback op te halen. Zo’n 180 mensen hebben deelgenomen en de opzet is goed ontvangen. Via de chat werden vragen gesteld en via de online interactive Mentimeter zijn direct de verwachtingen opgehaald. De nieuwe aanpak van C-AR ALM werd positief ontvangen. De deelnemers waren positief over de korte en duidelijke toelichting, maar er werd soms ook gevraagd naar meer detailinformatie. Ze kijken uit naar de volgende sessies. Bij de Webinars voor de overige marktpartijen merkten we hoe belangrijk het is om je goed in te leven en vanuit de klant/gebruiker te communiceren met vooral concrete voorbeelden. Naast stabiliteit was gebruiksvriendelijkheid van de applicatie voor hen een belangrijk aandachtspunt.

Bij de volgende roadshows zouden we het onderscheid in Business en IT groepen weg kunnen laten en de Webinar openstellen voor iedere geïnteresseerde onafhankelijke van de rol. Dit maakt de Webinar wellicht interessanter doordat andere interacties kunnen ontstaan. De volgende stap is om te kijken hoe we de betrokkenheid en interactie verder continueren informatie beter kunnen delen. De Webinars zijn opgenomen. Op mijnEDSN onder Waardestromen CAR DEV kun je Webinar ‘C-AR Klaar voor de toekomst’ terugkijken.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief