Transparantie naar marktpartijen

EDSN is binnen het eerder genoemde Programma ‘Transitie Development Capaciteit C-ARM’ gestart met een deelproject. Dit project is voor het opzetten van een transparante communicatie naar de marktpartijen over de lopende bevindingen, changes en geplande releases. Aanleiding hiervoor was een case study waarin naar voren kwam dat niet alle marktpartijen de noodzakelijke informatie snel en eenvoudig konden terugvinden. Tevens blijkt dat informatie niet op één plek en niet volgens één en dezelfde standaard is vormgegeven.

Deze week zijn we gestart met een gefaseerde aanpak, hiermee verwachten we veel van de onduidelijkheden snel te kunnen wegnemen. In de eerste fase starten we met het centraal brengen van de beschikbare informatie in een overzichtelijke pagina op mijnEDSN. Eén locatie waar de informatie transparant en snel ontsloten wordt naar de relevante marktpartijen. We streven ernaar om deze pagina zo snel mogelijk online te hebben met een deadline van medio februari. In de tweede fase, die gedeeltelijk samenloopt met de eerste fase, worden een aantal scenario’s uitgewerkt. Hierin wordt bekeken op welke wijze een communicatiekanaal kan aansluiten bij een bestaand communicatieplatform of dat hiervoor een nieuw platform noodzakelijk is. In deze eerste week hebben we een aantal stappen gezet en de komende periode volgen er snel meer.