Uitleg EDSN werkwijze voor Regionale Netbeheerders

Vanuit de netbeheerders krijgen we te horen dat het niet altijd duidelijk hoe er op dit moment bij EDSN wordt gewerkt en waar ze moeten zijn. Daar gaan we wat aan doen.

Begin 2019 zijn we met de regionale netbeheerders gestart met het opstellen van de New Way of Working (NWoW). Bij EDSN wordt inmiddels volop gewerkt volgens de agile methode en werken we aan continue verbetering en verdere ontwikkeling. Vanuit de netbeheerders krijgen we te horen dat het niet altijd duidelijk hoe er bij EDSN wordt gewerkt en waar ze moeten zijn. Dat is niet gek. Door de ervaringen die we opdoen, komen de vragen boven tafel en blijven we verbeteringen doorvoeren.

Om transparanter en beter samen te werken, starten we binnenkort met een roadshow voor belanghebbenden bij de netbeheerders. Met verzamelde feedback is een goed beeld gekregen van de informatiebehoefte, zoals meer inzicht in de rol van Epic Owner en in het delivery proces. Wat gebeurt er nu eigenlijk wanneer een epic is ingediend bij EDSN? Hoe blijf ik als Epic Owner betrokken en hoe kan ik bijsturen?

Deze en meer vragen willen we tijdens de roadshow toelichten. We gaan ook in op de werkwijze van  EDSN in de verschillende lagen van de organisatie. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de roadshow en worden deze zo snel mogelijk ingepland.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief