Update van onze organisatorische verandering

Met het verandertraject EDSN Verandert zijn we bezig met het vormgeven van ons uitgewerkte nieuwe operating model. Werken aan een wendbare en schaalbare en professionele organisatie. In de vorige nieuwsbrief is dit nader toegelicht.

Positief advies van de OR

In december is de adviesaanvraag voor de organisatieverandering aangeboden aan de OR. We zijn hierover samen in gesprek geweest. De OR heeft donderdag 19 maart een positief advies gegeven voor de organisatorische verandering. Op basis hiervan schrijft de directie een definitief besluit voor de nieuwe organisatie inrichting. De communicatie over de inhoud van het definitieve besluit hebben we opgeschort tot na 6 april in verband met de coronacrisis. In de aanloop naar 6 april en afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid, zullen we bekijken hoe we onder deze omstandigheden dit het beste kunnen communiceren en tot uitvoer brengen.

Way of Working

Naast de nieuwe organisatorische inrichting, wordt ook gewerkt aan de nieuwe ‘Way of Working’. Hierbij gebruiken we alle ervaringen die vanuit diverse pilots. We koppelen externe ervaring van het SAFe model en interne ervaring aan elkaar om zo tot een werkwijze te komen die past bij onze organisatie. Daarnaast hebben we afstemming met onze opdrachtgevers om hun verbetertraject OGC 2.0 goed hierop goed aan t laten sluiten.

Performance Management

Bij het onderdeel Performance Management zijn stappen gezet om huidige en gewenste KPI’s, rapportagelijnen en systemen in kaart te brengen. De volgende belangrijke stappen is om invulling te geven aan de onderliggende administratieve inrichting om tot een efficiënte rapportage te kunnen komen. Dat is nog een uitdaging, maar het is goed om duidelijk in beeld te hebben waar we naar toe werken.

Cultuur

Tot slot kan een organisatieverandering niet alleen bestaan uit het aanpassen van rollen, verantwoordelijkheden, processen en systemen. Ook het management en de medewerkers zullen de nieuwe mindset die hoort bij een meer wendbare (agile) werkwijze eigen moeten maken. Voor het onderdeel Cultuur is een 1e stap gezet met het in kaar brengen van de huidige en gewenste cultuur die ten dienste moet staan van de gehele verandering.