Veelgestelde vragen

Energie Data Services Nederland (EDSN) werkt samen met de regionale netbeheerders, TenneT en GTS aan de centrale marktfacilitering voor de energiesector. EDSN ontwikkelt met deze partijen een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt van de toekomst en geeft zo de energietransitie en daarmee ook de verduurzaming van Nederland ruim baan.

EDSN verwerkt gegevens in haar systemen die nodig zijn voor de centrale marktfacilitering van de energiesector. Denk hierbij aan gegevens over energie-aansluitingen en het verbruik. Deze gegevens – inclusief mogelijke persoonsgegevens – verwerkt EDSN in opdracht van de netbeheerders. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die EDSN verwerkt verwijzen wij je naar onze privacyverklaring.

Nee, EDSN heeft geen zeggenschap over de gegevens die zij verwerkt in haar systemen, dat hebben de netbeheerders.

Nee, EDSN heeft geen zeggenschap over deze gegevens en mag deze dan ook niet zelf aanpassen. Hiervoor is altijd een verzoek van een marktpartij nodig.

Dat is niet aan EDSN. EDSN mag alleen gegevens aan derden verstrekken in opdracht van de netbeheerders. Een derde kan de netbeheerders verzoeken om bepaalde gegevens uit de systemen van EDSN aan deze derde te verstrekken. Dat mag alleen als dat is toegestaan volgens de energie- en privacywetgeving.”

Nee, daarvoor is de energieleverancier van de consument het juiste loket.

Nee, EDSN kan daar niet bij helpen. Voor een geschil met een netbeheerder of leverancier, zijn deze partijen het aanspreekpunt voor een consument.

Nee, dat is EDSN niet.

Voor vragen van een consument over zijn persoonsgegevens in relatie tot de energie-aansluiting is de netbeheerder het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de netbeheerder staan vermeld op de energiefactuur.

Voor vragen van een consument over zijn persoonsgegevens in relatie tot een energiecontract is de leverancier het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de leverancier staan vermeld op de energiefactuur.

Nee, dat is EDSN niet.

Voor een klacht van een consument over het gebruik van zijn persoonsgegevens in relatie tot de energie-aansluiting is de netbeheerder het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de netbeheerder staan vermeld op de energiefactuur.

Voor een klacht van een consument over het gebruik van zijn persoonsgegevens in relatie tot zijn huidige energiecontract of een aanbod voor een nieuw energiecontract is de betreffende leverancier het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de huidige leverancier van een consument staan vermeld op de energiefactuur.

Een klacht over het gebruik van zijn persoonsgegevens kan door een consument ook worden gemeld bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).