Veelgestelde vragen

Door het later publiceren van de methodebesluiten en x-factorbesluiten is de wettelijke termijn dit jaar niet haalbaar. De ACM heeft daarom uitstel verleend aan de regionale netbeheerders. Naar verwachting zullen de tarieven in de week van 6 december 2021 maar uiterlijk 13 december 2021 gepubliceerd worden. Voor vragen hierover kun je terecht bij de brancheorganisatie voor leveranciers; Energie Nederland.

Energie Data Services Nederland (EDSN) werkt samen met de regionale netbeheerders, TenneT en GTS aan de centrale marktfacilitering voor de energiesector. EDSN ontwikkelt met deze partijen een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt van de toekomst en geeft zo de energietransitie en daarmee ook de verduurzaming van Nederland ruim baan.

EDSN verwerkt gegevens in haar systemen die nodig zijn voor de centrale marktfacilitering van de energiesector. Denk hierbij aan gegevens over energie-aansluitingen en het verbruik. Deze gegevens – inclusief mogelijke persoonsgegevens – verwerkt EDSN in opdracht van de netbeheerders. Voor meer informatie over de persoonsgegevens die EDSN verwerkt verwijzen wij je naar onze privacyverklaring.

Nee, EDSN heeft geen zeggenschap over de gegevens die zij verwerkt in haar systemen, dat hebben de netbeheerders.

Nee, EDSN heeft geen zeggenschap over deze gegevens en mag deze dan ook niet zelf aanpassen. Hiervoor is altijd een verzoek van een marktpartij nodig.

Dat is niet aan EDSN. EDSN mag alleen gegevens aan derden verstrekken in opdracht van de netbeheerders. Een derde kan de netbeheerders verzoeken om bepaalde gegevens uit de systemen van EDSN aan deze derde te verstrekken. Dat mag alleen als dat is toegestaan volgens de energie- en privacywetgeving.”

Nee, daarvoor is de energieleverancier van de consument het juiste loket.

Nee, EDSN kan daar niet bij helpen. Voor een geschil met een netbeheerder of leverancier, zijn deze partijen het aanspreekpunt voor een consument.

Nee, dat is EDSN niet.

Voor vragen van een consument over zijn persoonsgegevens in relatie tot de energie-aansluiting is de netbeheerder het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de netbeheerder staan vermeld op de energiefactuur.

Voor vragen van een consument over zijn persoonsgegevens in relatie tot een energiecontract is de leverancier het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de leverancier staan vermeld op de energiefactuur.

Nee, dat is EDSN niet.

Voor een klacht van een consument over het gebruik van zijn persoonsgegevens in relatie tot de energie-aansluiting is de netbeheerder het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de netbeheerder staan vermeld op de energiefactuur.

Voor een klacht van een consument over het gebruik van zijn persoonsgegevens in relatie tot zijn huidige energiecontract of een aanbod voor een nieuw energiecontract is de betreffende leverancier het aanspreekpunt. De naam en contactgegevens van de huidige leverancier van een consument staan vermeld op de energiefactuur.

Een klacht over het gebruik van zijn persoonsgegevens kan door een consument ook worden gemeld bij ConsuWijzer, het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Gebruikers van de EDSN-systemen kunnen hiervoor terecht bij de functioneel beheerder van je eigen organisatie. Heb je een superuser-account? Stuur dan een e-mail naar servicedesk@edsn.nl. Vermeld daarbij het systeem, de omgeving en de gebruikersnaam van het account.

Je kunt elke werkdag van 8.00-18.00 uur terecht bij de Servicedesk via telefoonnummer 033 – 422 46 20. Ben je op zoek naar een specifieke medewerker? Bel dan het algemene nummer of stuur een e-mail naar servicedesk@edsn.nl. We vragen dan of de medewerker je terugbelt

Deze informatie is gepubliceerd op MijnNEDU. Ga naar www.nedu.nl en klik op de button MijnNEDU. Als je eenmaal ingelogd bent, kun je via de menu-items ‘Programma Allocatie 2.0’ en ‘Releases’ doorklikken naar de gewenste informatie.

Stuur een e-mail met je vraag en indien van toepassing screenshots naar servicedesk@edsn.nl. Wij helpen je dan verder.

Deze informatie is niet openbaar beschikbaar, omdat het om persoonsgegevens gaat. Vraag binnen je eigen organisatie na wie je moet hebben.