Veranderportfolio gekoppeld aan strategie marktfacilitering

In de periode van maart tot augustus hebben OGC en EDSN voor het eerst volgens een nieuwe stijl het Mid Term Plan (MTP) proces doorlopen. Deze stijl is conform het ‘Strategy & Investment’ proces uit het SAFe raamwerk en geeft kaders voor de uitvoering van marktfacilitering en data-uitwisseling voor de komende drie jaar. Het MTP heeft een transformatie ondergaan van een vooral financieel gedreven aanpak naar een meerjarig businessplan.

We zijn trost op deze gezamenlijke stap waarmee we strategie verbinden met het veranderportfolio. Strategieën van de kernteams Marktfacilitering, Klant en Slimme Meter en de visie ‘Outlook Marktfacilitering 2030’ zijn vertaald naar een portfoliovisie, concrete roadmaps en business doelstellingen per waardestromen. Hiermee is een duidelijke basis gelegd voor een strategie gedreven benadering van de veranderportfolio voor IT diensten en ontwikkelingen voor centrale  marktfacilitering. Het geeft een concreet beeld waar we de komende drie jaar naartoe willen, hoe we daar willen komen, wat we daar voor nodig hebben en hoe dit relateert aan de strategische doelen.

Het spreekt voor zich dat de onzekerheden voor de korte termijn kleiner zijn dan voor de langere termijn, waarbij we continu rekening moeten houden met nieuwe ontwikkelingen in de sector. Het MTP wordt in oktober ter vaststelling aangeboden aan de Domeinraad K&M. Dit dient dan vervolgens als basis voor het jaarplan 2021.