Verbeteren opdrachtgeverschap OGC – EDSN

In het verlengde van de aanpassing van onze organisatie (meer wendbaar en snellere time-to-market), heeft ook het OGC het doel om zich meer wendbaar en nog professioneler te organiseren. Het idee is dat het opdrachtgeverschap naar EDSN verder wordt verbeterd en op een meer eenduidige manier wordt vormgegeven, hoe wordt nog uitgezocht. Op dit moment zijn het OGC, Joep Weerts (kwartiermaker vanuit de RNB’s) en EDSN gezamenlijk in gesprek over mogelijke verbeteringen en de vormgeving. We doen dit zoveel mogelijk vanuit de gedachte van ketensamenwerking. Met de stakeholders is afgetast of we de governance kunnen organiseren rondom waardestromen in de utilities keten. Het is voor nu nog te vroeg om de resultaten concreet te delen, maar de eerste inzichten zijn positief. Wel is al onderkend dat een scherpe sturing vanuit gebundeld opdrachtgeverschap gewenst is.