Verbeteren samenwerking met nieuw referentiemodel NBility

De netbeheerders hebben een nieuw referentiemodel NBility ontwikkeld om de onderlinge samenwerking tussen de netbeheerders en dienstverleners een stuk eenvoudiger te maken. 

Op 15 september vond het webinar ‘Verbinden met NBility’ plaats. NBility is een nieuw referentiemodel dat door de gezamenlijke netbeheerders van Nederland is ontwikkeld om de onderlinge samenwerking tussen netbeheerders en dienstverleners een stuk eenvoudiger te maken. Ook EDSN is nadrukkelijk betrokken bij de verdere doorontwikkeling van dit model.

De ontwikkelingen in de energiemarkt vragen om een toekomstbestendige inrichting. Dankzij het NBility model met gestandaardiseerde business capabilities, waardestromen en business objecten kunnen wij hier samen een stuk sneller naartoe werken!

Hoe het NBility model precies werkt, is tijdens het webinar op 15 september uitgelegd. De CIO’s van Alliander, Enexis, Gasunie en Stedin zijn vanuit de studio ingaan op vragen als:
–       Wat houdt NBility precies in?
–       Hoe en waar wordt dit referentiemodel ingezet?
–       Wat is de toegevoegde waarde voor netbeheerders en dienstverleners?
–       Welke rol speelt NBility bij toekomstige ontwikkelingen?
–       Wat kan ik doen als ik ook met het NBility model wil werken?

Vanuit EDSN gaf CIO Arwin Scholten zijn bijdrage aan het webinar, met als kernboodschap dat “Uniformeren en standaardiseren in de context van EDSN een essentiële randvoorwaarde is en EDSN dit initiatief dus ook ten zeerste toejuicht en zijn steentje daar graag aan bijdraagt.”

De presentaties en het webinar zijn te vinden om www.edsn.nl/nbility.

 

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief