Verbeteringen voor dienst Meerdere leveranciers op één aansluitingen

Sinds 2017 is het mogelijk om meerdere leveranciers op één aansluiting te contracteren. Deze dienst maakt het mogelijk om het verbruik en de teruglevering apart te verrekenen of een aansluiting te delen met anderen. Op deze dienst zijn in de afgelopen sector release verbeteringen doorgevoerd die de administratieve processen voor meetverantwoordelijke en netbeheerders vergemakkelijken. Voor de aansluiting spreken we over het primaire allocatiepunt en secundaire allocatiepunten waarop meerdere leveranciers geregistreerd kunnen worden.

Verbetering van registratie op secondair allocatiepunt

Bij het wisselen van de meetverantwoordelijkheid van een aansluiting werd niet altijd de registratie van de meetverantwoordelijke op de secundaire allocatiepunten gewijzigd. Vanaf nu worden gegevens van de meetverantwoordelijke van het primaire allocatiepunt automatisch gekopieerd naar de secundaire allocatiepunten. Dit voorkomt het risico op administratief leeg blijven of niet gelijk zijn van de registratie van de meetverantwoordelijke voor de secundaire allocatiepunten.

Eigen EAN-code voor primaire allocatiepunt

Bij het realiseren van een secundaire allocatiepunt op de aansluiting kreeg voorheen het primaire allocatiepunt dezelfde EAN-code als de aansluiting. Dit gaf veelal verwarring in de administratieve marktprocessen. Eerder is voor het primaire allocatiepunt tijdelijk een virtuele EAN-code geïntroduceerd. Vanaf nu is dit geformaliseerd en heeft het primaire allocatiepunt definitief een eigen EAN-code.

Meer dan 5 leveranciers op één aansluiting mogelijk

Tot begin van dit jaar konden er maximaal 5 leveranciers op één aansluiting geregistreerd worden. Steeds meer grootverbruik klanten, zoals windmolenparken vragen aan de netbeheerder om meer dan 5 leveranciers op één aansluiting te kunnen registreren. Medio dit jaar is het voor grootverbruik klanten mogelijk gemaakt om meer dan 5 leveranciers op secundaire allocatiepunten te registreren. Vanaf nu kunnen ook de stamgegevens worden uitgewisseld met de marktpartijen.