Verbetering op dienstverlening C-ARM

Na het in beheer nemen van het C-ARM systeem waren er problemen en uitdagingen die niet meteen voorzien waren. Hierop is direct actie ondernomen met het ‘Getting To Green’ plan. Doel van dit plan is dat we zo snel mogelijk aan de gestelde kwaliteitseisen voor deze dienstverlening voldoen. De uitvoering van het plan is in volle gang en er zijn inmiddels diverse verbeteringen doorgevoerd. De beheerbaarheid is nu meer gestructureerd en gestabiliseerd. Met het aantrekken van een aantal goede Functioneel Beheerders is de slagkracht van het team versterkt en ook hebben we meer testcapaciteit aangetrokken.

Daarnaast hebben we een aantal succesvolle beheerreleases uitgevoerd, waarbij volgens een duidelijke mijlpalenplanning is gewerkt. Met onze System Integrator CGI hebben we een kwaliteitsverbetering behaald met het vaststellen van entry en exit criteria tussen functioneel beheer C-ARM en CGI voor incidenten, problems en changes. Met een – nu nog handmatig – dashboard hebben we meer inzicht en kunnen we beter sturen op de ‘inflow-outflow’ van incidenten per week.

Op weg naar proactief beheer

De eerste stappen zijn gezet om de basis op orde te krijgen. We kunnen nu langzaam de focus leggen op het uitvoeren van proactief beheer. De komende tijd richten we diverse tools in, waaronder functionele monitoring (FM), geautomatiseerde DVO rapportage, KPI’s en automatische regressietesten. De eerste resultaten van het ‘Getting to Green’ plan zijn al zichtbaar in een positieve trend van de afgelopen DVO rapportages. Het doel is om de komende periode de positieve trend door te zetten. Zo hopen we met een voorspelbaar proces snel aan het DVO te voldoen.