Verbeteringen op performance C-AR

Met een succesvolle release van de Oracle Upgrade van het C-AR is één van de twee hoofdoorzaken van de infrastructurele instabiliteit opgelost. In de afgelopen periode was er regelmatig downtime op de productie omgeving. Door de Oracle Upgrade is het herstel duidelijk zichtbaar. Onze dienstverlening wordt weer stabieler en dat merken wij in onze DVO cijfers. Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de hardware refresh van het C-AR. Eind oktober wordt de nieuwe hardware in gebruik genomen, waarmee we de tweede hoofdoorzaak oplossen.

De komende maanden gaan wij verder met het verbeterplan om zo weer structureel de beoogde dienstverlening te realiseren. Eén van de belangrijke punten is het werken in multidisciplinair teams met fulltime bezetting. In plaats van veel parttime inzet, starten we nu met het werken in vier EDSN/CGI teams. Dit doen we op één locatie en vanuit één gezamenlijke backlog. Hierdoor krijgen de teams meer focus, is er betere communicatie en meer transparantie. Dit draagt bij aan vermindering van de werkdruk en versnelt de time-to-market van nieuwe functionaliteiten en fixes. Het is ook een opmaat om door te groeien naar geïntegreerde DevOps teams.

Onze nieuwe 24/7 Aanbod op Maat service hebben we tijdens de Oracle Upgrade van C-AR succesvol gebruikt. Diverse leveranciers hebben aangegeven dat ze op de zaterdag van de upgrade goed hun business konden blijven uitvoeren en hun klanten van dienst konden zijn. Dat is natuurlijk uiteindelijk waar we het allemaal voor doen.

Belang performance C-AR door explosieve groei berichtenverkeer

Het berichtenverkeer in 2019 is ‘explosief’ toegenomen. Dit geldt met name voor de berichten (service calls) van de RNB’s. 90% van de berichten is via het C-AR portaal. In 2017 groeide het berichtenverkeer met 39%, in 2018 met ongeveer 40%. De groei in 2019 gaat ‘explosief’ omhoog, het eerste half jaar van 2019 was het aantal berichten al hoger dan over geheel 2017. Dit is een stijging van 80% ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Deze stijging is veroorzaakt door het gebruik van service die het verzoek tot autorisatie informatie P4 verwerkt. De stijging van het berichtenverkeer geeft direct de zwaarte aan waar we op moeten letten.

In het kort:

  • Ca. 800 miljoen berichten verstuurd naar marktpartijen in eerste halfjaar 2019
  • Ca. 90% van deze berichten is Portaal C-AR
  • Verwachting significante toename van groei