Nieuwsbrief juni 2019

Samen verbeteren we het C-AR

Begin 2019 is er een aantal productie incidenten geweest in het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Gelet op de marktimpact, reden genoeg om samen met CGI een C-AR verbetertraject op te starten. Doel is enerzijds op korte termijn te zorgen voor minder incidenten (“de kraan dicht”), maar anderzijds ook te kijken naar structurele verbeteringen. Anouk Jongejan (verantwoordelijke vanuit EDSN): “De verwachtingen in de markt veranderen en we willen van reactieve sturing naar proactieve monitoring. Daarbij is het van groot belang dat wij met onze partner CGI een goede samenwerking hebben. Ook met het oog op het live gaan van C-ARM (Centralisatie Allocatie, Reconciliatie en Meetdata).”

“We willen van reactieve sturing naar
proactieve monitoring”

Hoe pakken we het aan?

In het eerste kwartaal hebben we een analyse gedaan van de productie incidenten. Op basis hiervan hebben we een gezamenlijk verbeterplan opgesteld. In aanvulling hierop loopt een onafhankelijk extern onderzoek door SIG (Software Improvement Group). Zij kijken naar de kwaliteit van het C-AR systeem. De resultaten daarvan worden begin juli opgeleverd. Het C-AR Verbeterplan is ook toegelicht in het OGC (Opdrachtgevers Collectief). In het plan is gekeken naar een diversiteit van verbetermogelijkheden. Onder andere maatregelen op het vlak van hardware, procesuitvoering en resource management, maar ook gedrag en samenwerking.

Belangrijkste resultaten tot nu toe

Samen zijn wij begonnen met het op orde krijgen van de basis: het C-AR portfolio is in kaart gebracht en geprioriteerd, integraal resource management is ingericht en het release overzicht is op orde gebracht. Verder staat voor juni een Oracle upgrade van het C-AR gepland waardoor de huidige instabiliteit verbetert. Eind 2019 zal de onderliggende hardware laag worden vervangen. Bij EDSN wordt gewerkt aan versterking van de resources en zijn verschillende vacatures uitgezet. Op het vlak van samenwerking zijn we gestart met een heidag, is een gemeenschappelijk communicatie platform ingericht en gaan CGI en EDSN samenwerken in gezamenlijke teams.