Versteviging van het fundament voor C-ARM

Na een hectisch jaar zijn we de fundamenten aan het verstevigen en consolideren. Alle betrokkenen zijn steeds meer op elkaar ingespeeld en alle teams draaien inmiddels volledig mee in de agile New Way of Working.

In 2020 is er in het C-ARM landschap veel gebeurd. Afgelopen kwartaal is deels gebruikt om na alle grote wijzigingen (instappende netbeheerders, Release 3, Sectorrelease 2020) te stabiliseren en een aantal verstorende problemen weg te nemen. Hoewel we er nog niet zijn, wordt ook door de business onderkend dat verbeteringen zichtbaar zijn. De instroom van incidenten is structureel lager dan de uitstroom en een aantal belangrijke performanceverbeteringen zijn doorgevoerd.

Met het operationeel management van de netbeheerders zijn gesprekken gevoerd om de samenwerking te versterken en de DVO rapportage naar een hoger niveau te krijgen. Dit gebeurt zowel door het verbeteren van de dienstverlening als door het herdefiniëren van de KPI’s, waardoor deze beter de tevredenheid van de business en de prestaties in de keten weerspiegelen.

Tiem Schalij, Release Train Engineer bij EDSN: “We zijn actief bezig om het fundament te verstevigen. De broodnodige beheersing op incidenten wordt steeds beter en we werken aan gerichte plannen en acties om frequentie en impact van prio 1 incidenten terug te dringen. De verschillende  initiatieven voor meer transparantie worden goed ontvangen waarmee we ook merken dat de samenwerking verbetert.”

 

Meer transparantie en borging van kennis

Momenteel wordt gewerkt aan het verbeteren van de voorspelbaarheid van maandelijkse releases door nauwe afstemming met netbeheerders, demo’s en de maandelijkse C-ARM nieuwsbrief. Ook de rondetafelsessies met operationeel business managers, draagt bij aan openheid over de samenwerking tussen regionale netbeheerders en EDSN. Voornemens is om vooral het partnership op te zoeken en zo de werking van de keten te verbeteren.

Bij de development- en beheerteams zijn stappen gezet naar een betere samenwerking. Er is gestart met de synchronisatie tussen Product Owners. Daarnaast hebben de functioneel beheerders die meedraaien bij de development scrumteams een duidelijke taakstelling gekregen. Gekeken wordt ook hoe we de interne kennis beter kunnen borgen door het aannemen van vaste medewerkers en het opstellen van een opleidingsprogramma.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief