Voorbereid op eindejaar piekbelasting centrale marktfacilitering

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat veel consumenten en bedrijven switchen van hun energieleverancier. Daarnaast willen de meeste leveranciers de meterstanden van aansluitingen vaststellen in verband de ingang van nieuwe tarieven. Dit alles zorgt voor een piekbelasting op onze centrale EDSN systemen.

Als EDSN moeten we tijdens deze piekbelasting ‘in control’ zijn. Om dit in goede banen te leiden zijn wij het hele jaar bezig om onze centrale systemen voor te bereiden op de grote stroom berichten in januari 2020. We hebben hier intern al vele aanpassingen voor gedaan zoals het opharden van de hardware en aanpassingen om de performance te verhogen. Net als in de aanloop naar de 1 juli piek, zijn we ook nu in gesprek gegaan met onze ketenpartners om een zo goed mogelijke voorspelling te maken over het aantal berichten die op ons afkomen. Waar nodig hebben we afspraken gemaakt over de spreiding van berichten, zodat onze systemen minder belast worden. Ook hebben we dagelijkse dashboards en monitoring met de gehele keten ingericht. Zowel de aanpassingen op de systemen als de spreiding in berichten van leveranciers zorgt ervoor dat wij de markt goed kunnen blijven faciliteren, ook in piektijden.