Voorbereidingen Allocatie 2.0 Tranche 2 van start

Het Allocatie 2.0 programma timmert hard aan de weg voor de realisatie van Tranche 1 en is volop betrokken bij de voorbereiding van Tranche 2.

Vanaf januari draaien de development teams voor Allocatie 2.0 Tranche 1 volledig mee in de reguliere agile cadans van EDSN. De bouwactiviteiten verlopen voorspoedig met nog enkele testwerkzaamheden voor een klein aantal user stories. Op hoofdlijnen is het beeld dat alles volgens planning verloopt. De laatste bouwwerkzaamheden voor Tranche 1 worden in de aankomende Program Increments opgepakt. De voorbereidingen voor de bouwactiviteiten voor Tranche 2 kunnen dan ook starten. In samenwerking met de programma Regie Organisatie (pRO) zijn de voorbereidingen voor regionale netbeheerders en NEDU acceptatietesten volop in gang.

EDSN is al in een vroeg stadium, ruim voor het NEDU technisch ontwerp moment, betrokken bij de gesprekken over architectuur, ontwerp en specificaties voor de verdere bouw in Tranche 2 en heeft zo een goede bijdrage kunnen leveren aan de inrichting. Begin maart is vanuit verschillende sectorwerkgroepen een eerste oplevering geweest voor uitgangspunten, aannames en requirements. Op basis hiervan heeft EDSN een start gemaakt met een high level impactanalyse voor Tranche 2, wat doorloopt tot begin april. Deze impactanalyse geeft tevens een eerste budgetinschatting en is onderdeel van de sectorbrede besluitvorming en business case. Niet alle sectorwerkgroepen zijn even vergevorderd. Daardoor is er nog geen uniform beeld van de totale scope van Tranche 2. De huidige impactanalyse is gebaseerd op de tot nu toe beschikbare uitgangspunten, aannames en requirements-documenten. Met het beschikbaar komen van meer informatie voor de impactanalyse kan dit stapsgewijs worden aangescherpt.

 

Meer complexiteit bij Tranche 2

Een belangrijk verschil met Tranche 1 is de impact op de waardestromen. Tranche 1 had primair impact op de waardestroom Allocatie en Reconciliatie. Bij Tranche 2 verwachten we impact over vier waardestromen namelijk: Allocatie en Reconciliatie, Levering, Data delen en Meetdata. Door de afhankelijkheden tussen de waardestromen en door de verschillende sectorwerkgroepen wordt Tranche 2 een complexer traject.

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief