Voorspelbaar, betrouwbaar en efficiënt

In het kader van voorspelbaar, betrouwbaar en efficiency brengen we graag twee onderwerpen onder de aandacht waarmee we een significante besparing hebben gerealiseerd; de uitfasering van het PIR systeem en een nieuw contract voor de MeetCampagne Verbruiksprofielen (MCV).

Met de komst van het centrale systeem CERES voor registratie van systeemelementen in mei, is al in een vroeg stadium de ambitie uitgesproken om direct vanaf dat moment het voormalige PIR systeem te ontmantelen. Na de geslaagde livegang van CERES en migratie van data uit PIR stond niets in de weg het systeem te ontmantelen. Samen met de regionale netbeheerders zijn in januari de voorbereidingen in gang gezet en zo geen onnodig extra kosten te maken. Hiermee wordt op jaarbasis circa twee ton bespaard.

Daarnaast liep het tweejarig contract met een ODA voor de MeetCampange Verbruiksprofielen (MCV) per 1 juni af. De meetcampagne wordt gebruikt om verbruiksprofielen van consumenten voor allocatie van energie op te stellen. Tijdens de contractperiode zijn een aantal issues met volledigheid geweest. In overleg met de Commissie Verbruiksprofielen van NEDU is besloten om een nieuw contract via een aanbestedingstraject uit te zetten. Met het contract met de nieuwe ODA Smart Data Solutions is een  besparing van 70% op de jaarlijkse operationele kosten gerealiseerd.