Waar staan we met Allocatie 2.0?

Allocatie 2.0 is in volle gang. Tranche 1 bevindt zich in de realisatiefase en Tranche 2 in de initiatiefase.

Acceptatietesten voor Tranche 1

De bouwactiviteiten van de scrum teams bevinden zich voor Tranche 1 momenteel in de realisatiefase. Vanwege meerdere werkzaamheden binnen waardestroom Allocatie en Reconciliatie zijn de bouwactiviteiten iets uitgelopen in het derde kwartaal (Program Increment 21.3). In nauwe afstemming met de regionale netbeheerders zijn de acceptatietesten in de tweede week van augustus gepland. De acceptatietesten zijn een aanvulling op de reguliere testen die binnen de scrum teams worden uitgevoerd. Deze testen richten zich primair op integratietesten en het testen van de keten met andere marktrollen die we (nog) niet in de teams kunnen testen. Hiermee starten de voorbereidingen op de GO-Live in maart 2022.

Uitgangspunten, aannames en specificaties voor Tranche 2

Tranche 2 zit momenteel in de afrondende fase van de uitgangspunten, aannames en specificaties die vanuit de sectorwerkgroepen worden vastgesteld. Waarbij tranche 1 nagenoeg uitsluitend impact had op het berichtenverkeer vanuit de waardestroom Allocatie en Reconciliatie, raakt Tranche 2 de inhoudelijke processen van Allocatie en Reconciliatie waarbij bijna alle waardestromen betrokken zijn. Op basis van een high level impactanalyse zijn de verwachte kosten en doorlooptijd vastgesteld en verwerkt in de business case voor het totale Allocatie 2.0 programma. De komende weken worden de laatste openstaande uitgangspunten, aannames en specificaties afgerond. Op 14 juli vindt de officiële accordering hiervan plaats in de ALV NEDU. Dit betekent dat de verschillende teams in de aankomende Program Increment al voorzichtig kunnen starten met de refinement én de voorbereiding op start van de bouw hiervan.

 

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief