Wat doet EDSN aan kostenbewustzijn?

We moeten en willen efficiënter werken. Dit is ook een van de speerpunten voor dit jaar. Met de juiste aandacht zijn hier snel stappen in te zetten en de eerste resultaten zijn al zichtbaar. Een reactie van de netbeheerder maakt de essentie duidelijk.

Een van de EDSN gezamenlijke speerpunten voor 2021 is kostenreductie waar mogelijkheden en kansen liggen. In het jaarplan 2021 hebben we in overleg met de regionale netbeheerders hiervoor concrete targets opgenomen. Een van de doelstellingen voor EDSN van dit speerpunt is verbetering van de efficiency met minimaal 10% kostenreductie in de waardestromen.

Sabine Dujardin Papo, Manager Markt bij Stedin en lid van de Domeinraad: “Als netbeheerders willen we de netten en bijbehorende data-uitwisseling betaalbaar houden voor iedere Nederlander. Wij willen verantwoord omgaan met onze inkomsten en ‘waarde leveren’ voor het geïnvesteerde geld. Onze verantwoordingslijn is niet alleen aan alle burgers van Nederland, maar ook aan de overheid (o.a. EZK, ACM) en natuurlijk aan onze aandeelhouders (gemeenten en provinciën).  Voor ons zijn maakbaarheid en betaalbaarheid belangrijke thema’s, net zoals het meegaan in de veranderende omgeving. In gezamenlijkheid met EDSN gaan de netbeheerders deze mooie toekomst op een verantwoorde wijze tot een succes maken. Samenwerken is daarin essentieel!”

 

Het aspect kostenbewustzijn binnen EDSN

Ook voor de waardestroom Levering hebben we een concreet target van minimaal 10% verbetering in efficiency. Anouk is Release Train Engineer van deze waardestroom en vertelt over hoe zij met het team kostenbewustzijn en efficiency vorm geeft.

Alle waardestromen hebben concrete verbeterplannen voor efficiency opgeleverd. In 2020 hebben we hier al een start meegemaakt, waardoor we in het eerste kwartaal al direct enkele resultaten zien. We doen het niet alleen omdat het moet, maar vooral omdat we zelf als team meer waarde willen leveren met de middelen die we krijgen.

Voor de waardestroom Levering benaderen we de efficiency doelstelling vooral vanuit de LEAN methodiek. Het stimuleren van kostenbewust zijn gaat dan eigenlijk vanzelf. De meeste mensen houden niet van verspilling en denken van nature na over hoe dingen beter en efficiënter kunnen. Binnen de teams zijn er volop ideeën die we op kunnen pakken. Enkele voorbeelden van resultaten en initiatieven:

  • We hebben een C-AR omgeving die niet meer wordt gebruikt, tijdelijk uitgeschakeld waardoor we 25.000 euro op jaarbasis besparen.
  • We kijken naar het verminderden van coördinatie en verdere automatisering van handmatig werk. Een voorbeeld hiervan is dat we releasemanagement beleggen in de teams in plaats van een aparte functie. Dit leidt stap voor stap tot resultaten.
  • We zijn actief bezig met het werven van interne medewerkers, waarmee we externen kunnen vervangen. Bijkomend voordeel is dat we hiermee de kennis in onze teams veel duurzamer kunnen borgen.

Mooie stappen om in het begin van het jaar al direct de eerste resultaten hiervan te zien. Bij EDSN doen we er alles aan om deze lijn verder voort te zetten in samenwerking met onze netbeheerder collega’s.

 

Figuur 1 Jaarplan EDSN 2021

 

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief