Zichtbare verbeteringen op C-ARM beheer

Met de instap van Alliander eind juli werken nu drie netbeheerders met het C-ARM systeem. De nazorgperiode onder de regie van C-ARM Functioneel Beheer is succesvol verlopen. Naast een positief verloop van de transitie van de instap, hebben ook de verbeteringen uit het ‘Getting-to-Green plan’ bijgedragen om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

We hebben nog belangrijke verbeteringen door te voeren, waaronder het implementeren van functionele monitoring (FM) en het invoeren van geautomatiseerde DVO rapportages en KPI dashboards. De verwachting is dat dit in oktober gereed is. Vanaf dan zijn we ook beter in staat om proactief beheer uit te voeren. De automatische regressietesten zijn inmiddels wel beschikbaar.

Voor het optimaliseren van het afhandelen van incidenten, problems en changes in de gehele keten lopen ook nog diverse verbeterinitiatieven. Belangrijk hierbij is dat dit naadloos aansluit op de werkwijze van de agile teams. We kijken uit naar eind oktober wanneer de laatste regionale netbeheerders (Westland, Enduris, Rendo en Coteq) instappen en we het volledige beheer op C-ARM uitvoeren voor alle regionale netbeheerders.