Marktfacilitering

“Richting geven aan de energietransitie met data als belangrijke pijler, dàt doen we bij EDSN.”
Vijai Hoeblal, Algemeen Directeur EDSN

Binnen Europa is Nederland uniek met haar constructieve wijze waarop alle stakeholders, na een zorgvuldige afweging, tot gedragen oplossingen voor het faciliteren van de vrije energiemarkt komen. De stakeholders zijn energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, netbeheerders, meet-verantwoordelijken, brancheverenigingen, belangenorganisaties en klein- en grootverbruik-klanten. Zij werken nauw samen met de Autoriteit Consument en Markt en het Ministerie van Economische Zaken om de afspraken op te nemen in de diverse codes.

Bekijk hier de uitleg over marktfacilitering


De marktfacilitering kent op hoofdlijnen 4 componenten:

Alle marktrollen (landelijke en regionale netbeheerders, energieleveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken) voelen zich verantwoordelijk voor een goede inrichting van de marktwerking en hebben een groot belang bij een optimale marktfacilitering. De netbeheerders voelen zich daarnaast, als onderdeel van hun wettelijke taken, verantwoordelijk voor de juiste marktfacilitering.

De eerste drie taken zijn de verantwoordelijkheid van de regionale netbeheerders, de laatste van de landelijke netbeheerders. EDSN speelt een rol in de informatiestromen voor de eerste 3 componenten.

Het aansluitingenregister


Hierin worden alle administratieve gegevens van aansluitingen van het elektriciteit- en gasnet op een eenduidige wijze geregistreerd. Onderdeel hiervan is het registreren van de leverancier, de programma- en meetverantwoordelijke die commercieel verantwoordelijk zijn op de aansluiting. Hiermee is de basis gelegd voor het faciliteren van de switch- en verhuisprocessen.

Meetdata


Het is van cruciaal belang voor het goed werken van de markt dat (gevalideerde) meterstanden vrij beschikbaar zijn voor marktpartijen die een klantmandaat hebben. Op basis van deze eenduidige meterstanden (en daarmee verbruiken) worden de klant- en marktprocessen afgewikkeld.

Allocatie en Reconciliatie


Het toewijzen van de volumes aan marktpartijen (op basis van dagelijks gemeten volumes of op basis van schattingen/profielen) die later worden gereconcilieerd op basis van werkelijke meetgegevens.

Balanceren


Balanceren in het landelijke net en het settelen van de onbalanskosten en de volumeverschuivingen.