Marktfacilitering

Binnen Europa loopt Nederland voor op de wijze waarop alle stakeholders samen tot oplossingen voor het faciliteren van de vrije energiemarkt komen.

Half circle

Wat is marktfacilitering?

Energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, netbeheerders, meet-verantwoordelijken, brancheverenigingen, belangenorganisaties en klein- en grootverbruik-klanten werken nauw samen met de Autoriteit Consument en Markt en het Ministerie van Economische Zaken bij afspraken voor een goede facilitering van de energiemarkt.

EDSN heeft hierin een belangrijke rol met het beheren en ontwikkelen van de IT-infrastructuur en datadiensten.

Marktfacilitering kent 4 onderdelen

Alle marktrollen (landelijke en regionale netbeheerders, energieleveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken) voelen zich verantwoordelijk voor een goede inrichting van de marktwerking en hebben een groot belang bij een optimale marktfacilitering. De netbeheerders voelen zich daarnaast, als onderdeel van hun wettelijke taken, verantwoordelijk voor de juiste marktfacilitering. De eerste drie taken zijn de verantwoordelijkheid van de regionale netbeheerders, de laatste (balanceren) van de landelijke netbeheerders. EDSN speelt een rol in de informatiestromen voor de eerste 3 componenten.

1: Het aansluitingenregister

Hierin worden alle administratieve gegevens van aansluitingen van het elektriciteit- en gasnet op een eenduidige wijze geregistreerd. Onderdeel hiervan is het registreren van de leverancier, de programma- en meetverantwoordelijke die commercieel verantwoordelijk zijn op de aansluiting. Hiermee is de basis gelegd voor het faciliteren van de switch- en verhuisprocessen.

2: Meetdata

Het is van cruciaal belang voor het goed werken van de markt dat (gevalideerde) meterstanden vrij beschikbaar zijn voor marktpartijen die een klantmandaat hebben. Op basis van deze eenduidige meterstanden (en daarmee verbruiken) worden de klant- en marktprocessen afgewikkeld.

3. Allocatie en reconciliatie

Het toewijzen van de volumes aan marktpartijen (op basis van dagelijks gemeten volumes of op basis van schattingen/profielen) die later worden gereconcilieerd op basis van werkelijke meetgegevens.

4. Balanceren

Het toewijzen van de volumes aan marktpartijen (op basis van dagelijks gemeten volumes of op basis van schattingen/profielen) die later worden gereconcilieerd op basis van werkelijke meetgegevens.

“Richting geven aan de energietransitie met data als belangrijkste pijler en in dialoog, dat doen we bij EDSN.”

Vijai Hoeblal
Algemeen Directeur EDSN

vijai

Onze dataservices

Energiedata voor iedereen

Wij bieden digitale services voor de Nederlandse energiemarkt. Wij maken inzicht in opwek, levering en verbruik van energie mogelijk. Dit doen we voor partijen in de energiemarkt, voor consumenten en voor partijen uit andere sectoren. We ontwikkelen dataservices voor partijen met een wettelijke verplichte rol in de energiemarkt. Om de markt goed te kunnen blijven faciliteren ontwikkelen we steeds meer nieuwe dataservices die wenselijk zijn bij de energietransitie en verdere verduurzaming mogelijk maken.

Marktpartijen

Partnersinenergie.nl is hét portaal voor alle partners in marktfacilitering.

Lees meer

Consumenten

Voor consumentenvragen wijzen we je graag naar het juiste punt.

Lees meer
ean-codeboek