Nieuws

Regionale netbeheerders genomineerd voor Computable Award met programma C-ARM

Computable Awards - het programma C-ARM
Op 2 november worden de Computable Awards 2021 uitgereikt, dé belangrijkste ICT-prijzen van Nederland. Deze ‘Oscars’ worden toegekend aan bedrijven, projecten en personen die zich het afgelopen jaar nadrukkelijk hebben ...

Flexibele ontsluiting van C-ARM data voor netbeheerders

Flexibel

Data is van essentieel belang voor de bedrijfsvoering en dienstverlening en is noodzakelijk voor het creëren van nieuwe diensten. Dat geldt ook voor EDSN en haar dienstverlening in de marktfacilitering …

Calorische waarden gas toegankelijk voor marktpartijen en klanten

calorische waarden

Sinds 1 juni is het voor alle markpartijen en klanten mogelijk om de calorische waarden van het gas in te zien. EDSN heeft hier samen met de netbeheerders hard aan …

EDSN hackathon levert business value

404 Team not found

Binnen 24 uur hebben development teams gewerkt aan creatieve oplossingen van actuele problemen. Een leerzaam experiment waarbij op een innovatieve en intensieve manier in een korte tijdsbestek aan oplossingen werd …

André Kaan wordt per 1 mei COO bij EDSN

Foto André Kaan

Per 1 mei verwelkomen wij André Kaan als nieuwe COO voor EDSN. We zijn verheugd André met zijn expertise en ervaring aan boord te hebben en samen met hem EDSN …

Nieuwe dienst voor mijnaansluiting.nl

Overview API Mijnaansluiting

Voor mijnaansluiting.nl heeft EDSN een nieuwe dienst beschikbaar gesteld, waarmee het mogelijk is om data op te vragen die dagelijks wordt geactualiseerd. Voorheen leverde EDSN wekelijks een extract met informatie …

Applicatie Life cycle Management voor C-AR

C-AR laptop consument

Voor het C-AR systeem werken we aan de inrichting van Applicatie Life cycle Management (ALM). Het C-AR ALM team ontwikkelt hiermee het C-AR landschap verder, zodat het klaar is voor …

Sectorrelease 2020 is live!

Presentatie FSD LR

Afgelopen weekend is Sectorrelease 2020 succesvol live gegaan. Alle leveranciers, regionale en landelijke netbeheerders, meetverantwoordelijken en programma verantwoordelijken werken sinds 21 november conform de nieuwe sectorafspraken.   Het is de grootste release tot nu toe en de eerste …

Vertrek van Bjorn Kaldenberg (COO EDSN)

Na ruim 8 jaar actief gewerkt te hebben in de energiesector, heeft Bjorn Kaldenberg (COO EDSN) besloten om EDSN te verlaten en als zelfstandig ondernemer verder te gaan. De laatste 6 jaar heeft hij met veel …

Eén centrale applicatie voor verwerken en toekennen energiegebruik in Nederland

C-ARM plaat D1.0
Alle zeven regionale netbeheerders in Nederland maken sinds kort gezamenlijk gebruik van één centrale toepassing voor het uniform verwerken van allocatie-, reconciliatiegegevens en meetdata (C-ARM). De applicatie ondersteunt in het administratief verwerken en toekennen van gebruik van gas en elektra door consumenten en bedrijven ...

Voorspelbaar, betrouwbaar en efficiënt

In het kader van voorspelbaar, betrouwbaar en efficiency brengen we graag twee onderwerpen onder de aandacht waarmee we een significante besparing hebben gerealiseerd; de uitfasering van het PIR systeem en …

Registratie- en wijzigingsproces marktpartijen gedigitaliseerd

Begin september is het registratie- en wijzigingsproces voor marktpartijen gedigitaliseerd. Via EDSN.nl kunnen nieuwe en bestaande marktpartijen zich sneller en eenvoudiger aanmelden of een wijziging doorgeven. Met deze professionaliseringsslag hoeft …

Sectorbrede test leveringszekerheid voortvarend doorlopen

In juni 2020 is de tweejaarlijkse sectorbrede test voor de procedure voor leveringszekerheid gehouden. Dit jaar is de procedure voor de tweede keer getest met dit keer niet alleen de …

Gecombineerde uitwijktest C-AR en C-ARM deels succesvol

In geval van een calamiteit in het datacenter is het belangrijk om te kunnen uitwijken naar een andere omgeving. Op zaterdag 5 september is de jaarlijkse uitwijktest uitgevoerd. Dit keer …

Positief verloop voorbereiding Sectorrelease 2020

In het weekend van 21 en 22 november staat de jaarlijkse Sectorrelease 2020 gepland. Dit keer een omvangrijke sectorrelease met een flink aantal aanpassingen in onder andere het berichtenverkeer en …

Zichtbare verbeteringen op C-ARM beheer

Met de instap van Alliander eind juli werken nu drie netbeheerders met het C-ARM systeem. De nazorgperiode onder de regie van C-ARM Functioneel Beheer is succesvol verlopen. Naast een positief …

Start programma Thema Release 2021 Allocatie 2.0 tranche 1

Voor de Sectorrelease 2021 is de Thema Release 2021 (TR21) Allocatie 2.0 Tranche 1 de belangrijkste scope. Sinds dit voorjaar is een team met kwartiermakers gestart met de voorbereiding. Voor …

EDSN neemt development teams C-ARM over

De ontwikkel capabilities voor C-ARM die in het programma zijn opgebouwd, mogen niet verloren gaan. Daarom is besloten om het ontwikkelteam zo veel als mogelijk over te nemen en in …

Sectorrelease 2020, grote release met impact voor alle marktrollen

De Sectorrelease 2020 staat gepland om in november 2020 live te gaan. Het is een uitdagende release waar we bij een aantal elementen voor het eerst moeten uitzoeken hoe we …

Betere sturing op realisatie van strategische doelen en verbeterinitiatieven

We stappen over op een SAFe geïnspireerde wendbare inrichting van de organisatie. Om hiermee te starten hebben we ervaringen van onze ‘Way of Working’ (WoW) van de afgelopen twee jaar …

Positieve DVO voor de business services

Al enige tijd rapporteren we volledig groen op praktisch alle business services (exclusief C-ARM) voor de centrale marktfacilitering. Voor het C-AR systeem is de beschikbaarheid, performance en volledigheid verbeterd. Achter …

Gezamenlijke netbeheerders lanceren de nieuwe dienst CERES

De ontwikkelingen in de energietransitie zijn in volle gang. Steeds meer zonnepanelen, windmolens en andere elektriciteitsopwekkers worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een betere voorspelbaarheid van energiestromen, efficiënter gebruik van het …

Aanmeldproces nieuwe marktpartij verduidelijkt

Door de energietransitie en een duurzame samenleving treden steeds meer nieuwe partijen toe tot de energiemarkt. Afgelopen jaar hebben 27 nieuwe marktpartijen zich bij ons aangemeld, waaronder ook steeds meer …

Hoge SIG score voor Waardestroomteams

De afgelopen periode hebben we een assessment gehad op de opgeleverde producten van onze agile teams (Visual, Gemba en Spark). De uitvoerende organisatie SIG (Software Improvement Group) hanteert een internationaal …

Partnersinenergie.nl is live

Op dinsdagochtend 17 maart is de online kick-off geweest van het Platform Marktfacilitering van de regionale netbeheerders en EDSN. Hiermee is het platform Partnersinenergie.nl live. Vanaf dat moment konden de …

Gevolg CBb-uitspraak: geen klantgegevens meer via netbeheerders voor aanbod op maat

De gezamenlijke netbeheerders stoppen per direct met het verstrekken van klantgegevens voor het zogenoemde ‘aanbod op maat’. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het …

Nog niet eerder zoveel berichten verwerkt als tijdens de jaarwisseling 2020

Tijdens de jaarwisseling switchen veel consumenten en bedrijven van hun energieleverancier. Dit zorgt voor toename van het berichtenverkeer op de systemen bij EDSN. Maar het grootste deel van het berichtenverkeer …

Robuust en wendbaar IT-landschap op basis van cloud computing

Als EDSN willen we een robuuste en betrouwbare dienstverlening voor een optimale marktfacilitering. Met de visie om sneller en beter in te spelen op veranderingen in de markt ontwikkelen we …

Voorbereid op eindejaar piekbelasting centrale marktfacilitering

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat veel consumenten en bedrijven switchen van hun energieleverancier. Daarnaast willen de meeste leveranciers de meterstanden van aansluitingen vaststellen in verband …

EDSN deelt ervaringen van transitie AS2 naar AS4 op EUW 2019

Parijs, de stad van het licht met wereldberoemde bezienswaardigheden, exclusieve modewinkels, mengelmoes van architectuurstijlen en van 12 november tot 15 november 2019 de stad van de European Utility Week (EUW). ...

Verbeteringen op performance C-AR

Met een succesvolle release van de Oracle Upgrade van het C-AR is één van de twee hoofdoorzaken van de infrastructurele instabiliteit opgelost. In de afgelopen periode was er regelmatig downtime …

CERES is succesvol live

Met CERES implementeren we een nieuw centraal systeem om registratie en onderlinge uitwisseling van structurele gegevens over installaties die elektriciteit produceren of verbruiken op te slaan en raad te plegen. ...

Data delen binnen de sector

Medio mei heeft EDSN gesproken op het jaarlijkse CGI Market Debate Event in Praag. Het onderwerp van dit jaar was: “How can data exchanges between market participants extend and enhance ...

Livegang 24/7 Aanbod op Maat vervroegd

Bij leveranciers is een groeiende behoefte om de centrale systemen 24/7 te kunnen raadplegen. Vooral om klanten op elk moment een passend Aanbod op Maat (AoM) te kunnen doen. Door ...