Nieuws

Wat speelt er binnen EDSN?

Start programma Thema Release 2021 Allocatie 2.0 tranche 1

Voor de Sectorrelease 2021 is de Thema Release 2021 (TR21) Allocatie 2.0 Tranche 1 de belangrijkste scope. Sinds dit voorjaar is een team met kwartiermakers gestart met de voorbereiding. Voor …

EDSN neemt development teams C-ARM over

De ontwikkel capabilities voor C-ARM die in het programma zijn opgebouwd, mogen niet verloren gaan. Daarom is besloten om het ontwikkelteam zo veel als mogelijk over te nemen en in …

Sectorrelease 2020, grote release met impact voor alle marktrollen

De Sectorrelease 2020 staat gepland om in november 2020 live te gaan. Het is een uitdagende release waar we bij een aantal elementen voor het eerst moeten uitzoeken hoe we …

Betere sturing op realisatie van strategische doelen en verbeterinitiatieven

We stappen over op een SAFe geïnspireerde wendbare inrichting van de organisatie. Om hiermee te starten hebben we ervaringen van onze ‘Way of Working’ (WoW) van de afgelopen twee jaar …

Positieve DVO voor de business services

Al enige tijd rapporteren we volledig groen op praktisch alle business services (exclusief C-ARM) voor de centrale marktfacilitering. Voor het C-AR systeem is de beschikbaarheid, performance en volledigheid verbeterd. Achter …

Gezamenlijke netbeheerders lanceren de nieuwe dienst CERES

De ontwikkelingen in de energietransitie zijn in volle gang. Steeds meer zonnepanelen, windmolens en andere elektriciteitsopwekkers worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Een betere voorspelbaarheid van energiestromen, efficiënter gebruik van het …

Aanmeldproces nieuwe marktpartij verduidelijkt

Door de energietransitie en een duurzame samenleving treden steeds meer nieuwe partijen toe tot de energiemarkt. Afgelopen jaar hebben 27 nieuwe marktpartijen zich bij ons aangemeld, waaronder ook steeds meer …

Hoge SIG score voor Waardestroomteams

De afgelopen periode hebben we een assessment gehad op de opgeleverde producten van onze agile teams (Visual, Gemba en Spark). De uitvoerende organisatie SIG (Software Improvement Group) hanteert een internationaal …

Partnersinenergie.nl is live

Op dinsdagochtend 17 maart is de online kick-off geweest van het Platform Marktfacilitering van de regionale netbeheerders en EDSN. Hiermee is het platform Partnersinenergie.nl live. Vanaf dat moment konden de …

Gevolg CBb-uitspraak: geen klantgegevens meer via netbeheerders voor aanbod op maat

De gezamenlijke netbeheerders stoppen per direct met het verstrekken van klantgegevens voor het zogenoemde ‘aanbod op maat’. Dit naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het …

Nog niet eerder zoveel berichten verwerkt als tijdens de jaarwisseling 2020

Tijdens de jaarwisseling switchen veel consumenten en bedrijven van hun energieleverancier. Dit zorgt voor toename van het berichtenverkeer op de systemen bij EDSN. Maar het grootste deel van het berichtenverkeer …

Robuust en wendbaar IT-landschap op basis van cloud computing

Als EDSN willen we een robuuste en betrouwbare dienstverlening voor een optimale marktfacilitering. Met de visie om sneller en beter in te spelen op veranderingen in de markt ontwikkelen we …

Voorbereid op eindejaar piekbelasting centrale marktfacilitering

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat veel consumenten en bedrijven switchen van hun energieleverancier. Daarnaast willen de meeste leveranciers de meterstanden van aansluitingen vaststellen in verband …

EDSN deelt ervaringen van transitie AS2 naar AS4 op EUW 2019

Parijs, de stad van het licht met wereldberoemde bezienswaardigheden, exclusieve modewinkels, mengelmoes van architectuurstijlen en van 12 november tot 15 november 2019 de stad van de European Utility Week (EUW). ...

Verbeteringen op performance C-AR

Met een succesvolle release van de Oracle Upgrade van het C-AR is één van de twee hoofdoorzaken van de infrastructurele instabiliteit opgelost. In de afgelopen periode was er regelmatig downtime …

CERES is succesvol live

Met CERES implementeren we een nieuw centraal systeem om registratie en onderlinge uitwisseling van structurele gegevens over installaties die elektriciteit produceren of verbruiken op te slaan en raad te plegen. ...

Data delen binnen de sector

Medio mei heeft EDSN gesproken op het jaarlijkse CGI Market Debate Event in Praag. Het onderwerp van dit jaar was: “How can data exchanges between market participants extend and enhance ...

Livegang 24/7 Aanbod op Maat vervroegd

Bij leveranciers is een groeiende behoefte om de centrale systemen 24/7 te kunnen raadplegen. Vooral om klanten op elk moment een passend Aanbod op Maat (AoM) te kunnen doen. Door ...