Privacyverklaring

EDSN verwerkt persoonsgegevens zoals bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 september 2020

Wie is EDSN?

Energie Data Services Nederland (EDSN) werkt samen met de regionale en landelijke netbeheerders aan de centrale marktfacilitering voor de energiesector. EDSN ontwikkelt met deze partijen een betrouwbare en innovatieve ICT-infrastructuur voor de energiemarkt en geeft zo de energietransitie en daarmee ook de verduurzaming van Nederland ruim baan.

Voor meer informatie over ons, verwijzen wij je graag naar de Veelgestelde vragen.

Hoe kan ik contact opnemen met EDSN?

Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op www.edsn.nl.
Ons bezoekadres is:
Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V.
Barchman Wuytierslaan 8
3818 LH Amersfoort
KvK-nummer: 39098825

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN van mij?

Wij verwerken verschillende persoonsgegevens, namelijk:

 1. Persoonsgegevens in de centrale IT-systemen van de energiemarkt. Dit doen wij namens de regionale netbeheerders van Nederland
 2. Persoonsgegevens onder onze eigen verantwoordelijkheid van EDSN

Centrale IT-systemen van de energiemarkt

Wij ontwikkelen en beheren IT-systemen voor de energiemarkt. Binnen deze systemen verwerken wij (persoons)gegevens voor de facilitering van de energiemarkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN binnen de centrale IT-systemen van de energiemarkt?
Wij verwerken gegevens met betrekking tot jouw energie-aansluiting en de daaraan gerelateerde gegevens. Denk hierbij aan het adres van de aansluiting, de gegevens over het energiecontract en gegevens over het verbruik van de aansluiting.

Voor welk doel verwerkt EDSN mijn persoonsgegevens binnen de centrale IT-systemen van de energiemarkt?
Wij verwerken (persoons)gegevens in opdracht van de regionale netbeheerders in Nederland. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) acteren wij als verwerker namens de netbeheerders. De netbeheerders beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Wij hebben geen zeggenschap over welke gegevens voor welke doelen worden verwerkt.

Waar kan ik terecht voor meer informatie, vragen of klachten over het verwerken van mijn persoonsgegevens binnen de centrale IT-systemen van de energiemarkt?
Je netbeheerder is als opdrachtgever van EDSN het aanspreekpunt voor het verwerken van je persoonsgegevens in de centrale IT systemen van de energiemarkt. Je netbeheerder staat vermeld op je energiefactuur of op de website van Netbeheer Nederland.

Verwerkingen onder onze eigen verantwoordelijkheid

Contactformulier

Voor welk doel verwerkt EDSN persoonsgegevens bij het gebruik van een contactformulier?
Indien je contact met ons opneemt via een contactformulier, verwerken wij (persoons)gegevens van jou. Wij verwerken deze gegevens om contact met jou op te nemen op basis van jouw contactverzoek.

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN bij het contactformulier?

 • Je naam
 • Je e-mailadres
 • Het bedrijf waar je werkzaam bent (optioneel)

Op basis van welke grondslag verwerkt EDSN mijn persoonsgegevens bij het contactformulier?
Wij verwerken jouw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om contact met jou op te nemen op basis van jouw verzoek. De benodigde gegevens om contact op te nemen op basis van het contactformulier hebben wij geminimaliseerd.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang het contact duurt. Je gegevens worden maximaal na één jaar verwijderd.

E-mail abonnementen

Voor welk doel verwerkt EDSN persoonsgegevens voor e-mail abonnementen?
Bij EDSN kun je je abonneren op e-maillijsten voor:

 • Informatie over status en updates over de centrale IT-systemen voor de energiemarkt
 • Informatie over nieuws over nieuwe diensten en dienstverlening van EDSN voor de energiemarkt

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN bij sturen van e-mails via een abonnement?
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens van de geabonneerde:

 • E-mailadres
 • Voor- en achternaam
 • Marktrol
 • Organisatie
 • Gewenste systeeminformatie

Op basis van welke grondslag verwerkt EDSN mijn persoonsgegevens voor e-mail abonnementen?
Je hebt de mogelijkheid om je te abonneren op verschillende e-maillijsten. Je kunt je altijd unsubscriben van de e-maillijst. Wij verwerken je gegevens op basis van jouw toestemming.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang als je geabonneerd bent op een e-maillijst. Zodra je niet meer geabonneerd bent, verwijderen wij je gegevens.

MijnEDSN

Voor het aanvragen en gebruiken van je account bij MijnEDSN verwerken wij persoonsgegevens.

Voor welk doel verwerkt EDSN persoonsgegevens voor een MijnEDSN account?
Deze persoonsgegevens worden verwerkt om je toegang te geven tot MijnEDSN.

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN bij het gebruik van een MijnEDSN account?
Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw zakelijke e-mailadres
 • Jouw voor- en achternaam
 • De bedrijfsnaam van het bedrijf of organisatie waar je werkzaam bent

Op basis van welke grondslag verwerkt EDSN mijn persoonsgegevens voor een MijnEDSN account?
Wij verwerken jouw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om alleen toegang te verschaffen tot de informatie op MijnEDSN aan personen die daar op basis van hun functie of organisatie redelijkerwijs toegang tot nodig hebben. Wij hebben de benodigde accountgegevens op ons doel afgestemd, waarbij wij de hoeveelheid gegevens hebben geminimaliseerd.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang als je toegang hebt tot MijnEDSN. Wanneer je jouw account stopzet, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

Solliciteren

Tijdens het sollicitatieproces verwerken wij persoonsgegevens van de sollicitant.

Voor welk doel verwerkt EDSN persoonsgegevens tijdens het sollicitatieproces?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om een geschikte kandidaat te kunnen selecteren voor een functie binnen EDSN.

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN tijdens het sollicitatieproces?
Tijdens het sollicitatieproces kunnen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Contactgegevens, zoals je telefoonnummer of e-mailadres
 • Gegevens over je werkverleden (op basis van jouw CV)
 • Gegevens over je school- en studieverleden (op basis van jouw CV)
 • Je motivatie om bij ons te willen komen werken

Op basis van welke grondslag verwerkt EDSN mijn persoonsgegevens tijdens het sollicitatieproces?
Wij verwerken jouw gegevens ter voorbereiding op het sluiten van een (arbeids)overeenkomst tussen jou en EDSN. De mogelijkheid bestaat dat er geen overeenkomst tot stand komt op basis van jouw wensen en eisen en die van EDSN. De verwerking van je gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. Verder verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om een geschikte kandidaat te selecteren voor een functie binnen EDSN.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Je gegevens worden uiterlijk één maand na het sollicitatieproces verwijderd, tenzij je toestemming hebt gegeven om jouw informatie langer te bewaren voor een toekomstige vacature.

Algemeen

Maken wij gebruik van verwerkers?
Wij kunnen een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Wij hebben de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laten wij verwerken door onder andere IT-dienstverleners.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we jouw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is.

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Alleen medewerkers die op basis van hun functie toegang nodig hebben, hebben toegang tot je gegevens. Welke medewerkers toegang tot je gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar nodig actualiseren we deze.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?
Wij verwerken je persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat EDSN verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
Volgens de AVG mag je ons vragen je persoonsgegevens in te zien. Ook kun je ons vragen je gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen,  bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kun je ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van je hebben, over te dragen aan jou of aan een organisatie van je keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan je verzoek.

Waar kan ik terecht om van mijn rechten gebruik te maken?
In geval van:

 • MijnEDSN kun je contact opnemen via mijnedsn@edsn.nl
 • Solliciteren kun je contact opnemen met jouw contactpersoon tijdens het sollicitatieproces
 • Andere verwerkingen kun je contact opnemen via het contactformulier op edsn.nl

Waar kan ik terecht met klachten over hoe EDSN met mijn gegevens omgaat?
Heeft u klachten over hoe wij als EDSN met je gegevens omgaan? Je kunt in het geval van klachten altijd contact met ons opnemen. Wij zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Komen wij er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je op hun website.